Home / Horoskop / Beqaret do te kene njohje te pafundme dhe mund te nisin ndonje lidhje te re ! Susan Miller paralajmeron keto shenja

Beqaret do te kene njohje te pafundme dhe mund te nisin ndonje lidhje te re ! Susan Miller paralajmeron keto shenja

Dàshì
Një kuàdër yjor vërtèt shumë ì mìrë për të dàshuruàrìt è kësàj shènjè bën që dìtà të jètë shumë pozìtìvè. Èrosì ì stìmuluàr ngà Hënà è Àfërdìtà. Bèqàrët do kènë njohjè të pàfundmè dhè mund të nìsìn èdhè ndonjë lìdhjè. Shpènzìmèt kryèjìnì mè shumë màturì.

Dèmì

Pozìcìonì ì Màrsìt është në një orbìtë àspàk të fàvorshmè për të dàshuruàrìt, gjë që do të vështìrësojë èdhè gjëràt më èlèmèntàrè për ju. Sugjèrohèt të mos bìnì prè è vìktìmìzmìt. Bèqàrët do bëjnë të pàmundurën për të ndryshuàr stàtusìn èdhè fàlë ìdèvè të tyrè të shumtà. Fìnàncàt do jènë të mìrà.

Bìnjàkët

Pàs një pèrìudhè dèrì dìku pozìtìvè dot dìtà dukèt do të fìllojë mè të ”përpjètà” për ju që jènì në një màrrëdhënìè. Mègjìthàtë, do àrrìnì qëllìmèt tuàjà. Bèqàrët do kènë tàkìmè të njëpàsnjëshmè dhè jètà do ju ndryshojë përgjìthmonë. Fìnàncàt do vìnë dukè u përmìrësuàr.

Gàforrjà

Nuk është një pèrìudhë è lèhtë për ju që ì përkìsnì kësàj shènjè. Vètëm Hënà sot dukèt sè do të jètë è prèdìspozuàr t’ju ndìhmojë në jètën sèntìmèntàlè. Bèqàrët èdhè psè do mundohèn nuk do mundìn tà ndryshojnë dot stàtusìn èdhè për cà kohë. Fìnàncàt do dìnì sì t’ì mènàxhonì.

Luànì

Një sìtuàtë yjorè è tràzuàr për ju që jènì në një màrrëdhënìè. Kjo për shkàk të hyrjès në shènjë të Urànìt, ì cìlì do të rèflèktohèt èdhè tè ju dukè bërë që t’ju mungojë qètësìà në dàshurì. Bèqàrët nuk duhèt të nxìtohèn për të shmàngur èdhè lëndìmèt më pàs. Trègohunì të àrsyèshëm mè shpènzìmèt.

Vìrgjërèshà

Mè gjìthë vështìrësìtë në të cìlàt ndodhènì ju të dàshuruàrìt, sot mè Mërkurìn në shènjë do të mund të përbàllonì një dìtë të ngàrkuàr. “Kokëfortësìà” nuk ju ndìhmon àspàk. Bèqàrët do jènë të vèndosur dhè nuk do ndàlèn dèrì sà të ndryshojnë stàtusìn. Në plànìn fìnàncìàr do hàsnì problèmè.

Pèshorjà
Prìtèt një dìtë pozìtìvè për ju që jènì në një lìdhjè dàshurìè, por duhèt të vèpronì mè shpèjtësì sà jènì në kohë, sèpsè sìtuàtà mund të kthèhèt shumë shpèjt në dìsfàvorìn tuàj. Bèqàrët do jènë të përkëdhèlurìt è yjèvè dhè do kènë fàtìn për të mìsur lìdhjè àfàtgjàtë. Hënà do mbrojë fìnàncàt tuàjà.

Àkrèpì

Dukèt sè ”màrshìmì” juàj do të vàzhdojë ì pàndàlshëm, àq më tèpër tànì që ”opozìtà” è Sàturnìt në shènjë dukèt shumë më è dobësuàr dhè àspàk në fàvorìn tuàj në dàshurì. Bèqàrët nuk do àrrìn dot tà bëjnë për vètè pèrsonìn që pëlqèjnë dhè do mbètèn èndè vètëm. Kujdès mè shpènzìmèt.

Shìgjètàrì

Qìèllì për ju të dàshuruàrìt èdhè sot prìtèt të jètë ì ”ngrysur”, ngàqë Màrsì vàzhdon të jètë në një orbìtë àspàk të fàvorshmè. Mègjìthàtë Àfërdìtà është prànë jush në plànìn sèntìmèntàl. Bèqàrët do kènë një dìtë të mbushur mè tàkìmè mbrèsëlënësè. Mè shpènzìmèt trègohunì sà më të màtur.

Brìcjàpì

Tàshmë tènsìonèt dhè strès-èt në màrrëdhënìèn tuàj mè pàrtnèrìn/èn ì përkàsìn plotësìsht të kàluàrës dhè shènjà juàj sot është nën ndìkìmìn è mjàft yjèvè të mìrë. Bèqàrët duhèt të trègohèn të lìrshëm dhè të shprèhìn hàpur pëlqìmèt è tyrè. Fìnàncàt do jènë të mìrà gjàtë gjìthë kohës.

Ujorì

Dyshjà Màrs-Àfërdìtë do të jètë èdhè sot një bìnom ”fìtuèsìsh” për ju të dàshuruàrìt, pràndàj sot nuk do të kènì àsnjë pèngèsë në rrugën tuàj. Bèqàrët duhèt të dëgjojnë këshìllàt dhè të mos nxìtohèn në màrrjèn è vèndìmèvè. Pàràshìkohèn problèmè mè fìnàncàt.

Pèshqìt

”Shtrëngonì dhëmbët dhè duronì”. Ky mund të jètë mèsàzhì për ju që ì përkìsnì një màrrëdhënìè në çìft. Gjëràt prìtèn të ndryshojnë për mìrë. Bèqàrët duhèt të mèndohèn mìrë pàrà sè të prànojnë ftèsàt. Në plànìn fìnàncìàr do kènì problèmè pàs dìsà gàbìmè në mènàxhìm .

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 26 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dèshi- Ditë shumë è mirë për të mèrrë vèndimè të rëndësishmè në jètën tuèj në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *