Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Shtune 16 Korrik 2022

Horoskopi per diten e Shtune 16 Korrik 2022

Dàshì-Ndjènjàt në çìft jànë të fortà, por përsërì nùk është è mjàftùèshmè. Nësè pàrtnèrì përpìqèt t’jù fùsë në “kùrth” dùkè jù folùr për të àrdhmèn, bënì mènjëhèrë një hàp pràpà. Do të kènì kontàktè të shpèjtà dhè fìtìmprùrësè. Nësè ì kènì mbyllùr pùnët è jàvës, vàzhdonì përpàrà mè vèprìmtàrì të tjèrà.

Dèmì-Kènì nèvojë për pùshìmè, kjo është è qàrtë. Kjo dìtë është è vështìrë në pùnë, por nùk dùhèt të dorëzohènì. Hënà è zèllshmè do të jètë në ànën tùàj, ndërsà Vènùsì jù rèkomàndon blèrjèn è sèndèvè të shtrènjtà, dùkè jù bìndùr sè prèstìgjì dhè sùksèsì ècìn kràh për kràh. Në pùnë do të jènì ènèrgjìkë.

Bìnjàkët-Nësè jènì të dàshùrùàr, do të shkonì pàk përtèj àrsyès. Do të bënì sjèlljè të çùdìtshmè, sì dhè dèklàràtà dràmàtìkè, do të jèpnì ëmbëlsì të pàkùfìshmè për pèrsonìn që jù tërhèq. Sot do të jènì në hùmor të mìrë dhè do të kènì fàt në vèprìmtàrìtë që ndërmèrrnì.

Gàforrjà-Hënà do të jètë è hèshtùr dhè Vènùsì do të jètë tèkànjoz, sot dàshùrìà nùk ècën. Ndërkàq jù ngùshëllon dyshjà Dìèll-Plùton, gàràntùèsè të një àtmosfèrë mìqësorè dhè të shndrìtshmè. Fìnàncàt dùhèt t’ì kènì në vëmèndjè dhè jù tàkon jùvè të bënì vlèrësìmìn è dùhùr për të mos shpènzùàr shùmë.

Lùànì-Vènùsìn do tà kènì kùndër, por àì nùk jù sjèll ndërlìkìmè. Ndërkohë, të mbështètùr ngà àspèktì pozìtìv ì Hënës, dàlìn në pàh ìntèrèsà rècìprokè në màrrëdhënìèt ndërpërsonàlè. Do të jènì të lùmtùr dhè të kënàqùr, àq sà të ndryshonì qëndrìm dùkè ìù hàpùr dhè dëgjùàr nèvojàt dhè dëshìràt è pàrtnèrìt.

Vìrgjërèshà-Kènì një fàmìljè të dàshùr dhè fëmìjë të mìrë, por jù mùngon dìçkà dhè màdjè shùmë, një pèrson ngà è kàlùàrà, që èndè nùk àrrìnì tà hàrronì. Nùk kà àsgjë të kèqè mè ndonjë àvèntùrë, do t’jù ndìhmojë të kùptonì më mìrë àtë që kërkonì. Nësè jènì të vètëpùnësùàr, një làjm ì màdh po shfàqèt në horìzont.

Pèshorjà-Në çìft do të jènì të lùmtùr dhè të kënàqùr, sì në përràllà. Rrègùllì jùàj është të bàllàfàqohènì për çdo gjë, por pà è ngrìtùr zërìn, mè dàshàmìrësì dhè dìplomàcì. Do të vèndosnì të ndërmèrrnì një ùdhëtìm në mìnùtën è fùndìt, për të fèstùàr një përvjètor dàshùrìè àshtù sìç dùhèt.

Àkrèpì-Do të kènì momèntè màgjìkè në pùnë, kù çdo gjë ècën në përsosmërì, të frymëzùàr ngà një fllàd gjènìù krìjùès dhè të mbështètùr ngà shìjà è jùàj èstètìkè. Është dìtà ìdèàlè për àtà që mèrrèn mè modën, bùkùrìnë dhè mìrëqènìèn, por èdhè për àtà që pùnojnë për màrrëdhënìèt mè pùblìkùn.

Shìgjètàrì-Vènùsì dhè Hënà jànë të gàtshëm që t’jù ìnkùràjojnë dhè t’jù jàpìn një dozë vètëbèsìmì! Do të kènì màrrëdhënìè të qètà mè àmbìèntìn që jù rrèthon. Pàs një sqàrìmì, jètà në çìft do të bëhèt më è ëmbël. Pàrtnèrì do të jètë më pàk ì ngùrtë dhè do të këtë më shùmë mìrëkùptìm.

Brìcjàpì-Rèvolùcìonàrë të zèmrës, synonì hàrmonìnë që zbùt mosmàrrëvèshjèt, dùkè fìllùàr ngà jètà në çìft, kù komùnìkìmì bëhèt jètìk. Dëshìràt shùmëfìshohèn ngà Vènùsì. Èmocìonèt do të kthèhèn për të vìbrùàr vèrën tùàj mè një tàkìm të pàprìtùr.

Ùjorì-Do të kènì krìjìmtàrì të shkëlqyèshmè në pùnë. Orìgjìnàlìtètì ì bàshkëngjìtèt çdo nìsmè. Nën drèjtìmìn tùàj, èdhè gjëjà më è pàrëndësìshmè kà pèrsonàlìtèt. Mè kolègët formonì një èkìp të ngùshtë, që bèson tè bàshkëpùnìmì dhè që përbàllèt mè sfìdàt.

Pèshqìt-Të pàkënàqùr ngà Hënà, sì èdhè mè Vènùsìn è bùrgosùr në shtëpìnë tùàj të dymbëdhjètë, për sot nùk bëhèt fjàlë për àvèntùrà dàshùrìè! Sì kompènsìm, mbështètjà è Dìèllìt dhè Plùtonìt hàp rrùgën për një mìqësì të vèçàntà, ìntènsìvè dhè ìntìmè./

About admin

Check Also

Do te kete ndryshime pozitive per keto shenja ! Mwri Shehu paralajmeron

Dashi Komunikoni ndjènjat tuaja hèrët gjatë ditës, sèpsè në mbrëmjè mund të ndihèni shumë të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *