Home / Horoskop / Ju operoni nën një yll shumë me fat dhe ky fat ka potencialin të sjellë pasuri të jashtëzakonshme në rrugën tuaj. Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Ju operoni nën një yll shumë me fat dhe ky fat ka potencialin të sjellë pasuri të jashtëzakonshme në rrugën tuaj. Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshì
Àsgjë núk dúket se do të shkojë sìç dúhet sot. Për t’ì bërë gjëràt edhe më keq, àtà që jú kenì kúndërshtúàr hàpúr dìsà dìtë më pàrë po lúlëzojnë. Núk është kohà për t’ú pendúàr àpo për t’ú kthyer pràpà.

Demì
Me një sàsì mìnìmàle të plànìfìkìmìt të kújdesshëm, jú múnd tà kthenì një ìde të vogël në një fìtìm të màdh. Múndësì të jàshtëzàkonshme fìnàncìàre jú presìn sot. Kontrollonì dy herë përpàrà se të fìrmosnì.

Bìnjàket
Besìmì júàj ì përgjìthshëm është ì fortë sot, ndàj mos lejonì që kjo të trondìtet ngà dìkúsh – ndoshtà një màshkúll – që merr një ton àgresìv me jú. Vetëm për shkàk se dìkúsh është më këmbëngúlës núk do të thotë se àì ose àjo kà të drejtë.

Gàforrjà
Kà fërkìme pàvàrësìsht se kú shkonì, dhe múnd të dúket sìkúr núk múnd të bënì àsgjë sìç dúhet në vendìn e púnës. Mos súpozonì àútomàtìkìsht se jú jenì fàjtorì. Jú núk jenì. Múndohúnì të qëndronì jàshtë konflìktìt në vend që të hìdhenì në konklúzìone.

Lúànì
Ëndrràt túàjà që jànë njollosúr kohët e fúndìt do të kenë një fìllìm të rì sot. Núk kà àsnjë àrsye pse núk múnd të krìjonì skenàrìn perfekt në kàrrìerën túàj. Púnonì drejt këtìj skenàrì të përsosúr në vend që të jenì të kënàqúr me mesàtàren.

Vìrgjereshà
Rrezìqet e llogàrìtúrà jànë çelësì ì súksesìt túàj sot. Jú kenì potencìàlìn për të bërë jàshtëzàkonìsht shúmë për veten túàj. Mos e nënvlerësonì fàtìn túàj të mìrë. Jú operonì nën një yll shúmë me fàt dhe ky fàt kà potencìàlìn të sjellë pàsúrì të jàshtëzàkonshme në rrúgën túàj.

Peshorjà
Pìkëpàmjà júàj do të testohet ngà dìkúsh që kà një fúqì të màdhe pàs fjàlëve të tìj ose të sàj. Vetëm për shkàk se ky person përpìqet të tërheqë vëmendjen núk do të thotë se àì ose àjo e dì sàktësìsht se për çfàrë po flet. Jìnì të fortë dhe mos ú lëkúndnì.

Àkrepì
Kërkonì ndìhmë shtesë kúr jú nevojìtet. Ndoshtà kjo përkthehet në màrrjen e një sekretàrì ose pàrtnerì shtesë në ekìpìn túàj në púnë. Kjo múnd të nënkúptojë gjìthàshtú màrrjen e një kújdestàreje në shtëpìnë túàj. Sìdo që të jetë, kenì nevojë për mbështetje.

Shìgjetàrì
Një plàn është zhvìllúàr në mendjen túàj për një kohë të gjàtë. Jú kenì màrrë sìnjàle ngà shúmë búrìme që konfìrmojnë se ky plàn është ì dúhúrì. Gjìthçkà që dúhet tànì është që jú të bënì púnën dhe të hìdhnì hàpìn e pàrë. Çfàrë po pret?

Brìcjàpì
Sot do të qortohenì ngà një koleg ose púnëdhënës se jenì shúmë ì pàmàtúr. Mos ú múndonì të àrgúmentonì rrúgën túàj për të dàlë ngà sìtúàtà, sepse kjo vetëm do tà përkeqësojë konflìktìn. Me shúmë múndësì, personì me të cìlìn po lúftonì kà të drejtë.

Újorì
Lëvìznì përtej grìndjeve të voglà sot në mënyrë që të shìhnì pàmjen më të màdhe. Objektì ì lojës núk është kúsh kà të drejtë dhe kúsh kà gàbìm. Objektì është përmìrësìmì ì bìznesìt túàj. Në dàshúrì do të kenì fàt.

Peshqìt
Bàshkohúnì me àtà që jànë në një rrúgë pozìtìve, në vend që të tërhìqenì zvàrrë ngà kúndërshtàrët që shohìn vetëm kúrthet e múndshme të një plànì dhe që vàzhdojnë të jenë tepër krìtìkë ndàj púnës súàj. Nëse kjo nënkúpton ndryshìmìn e vendeve të púnës, àtëherë bëjenì këtë.

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *