Home / Horoskop / Beqaret nuk duhet te humbasin optimizmin pasi gjera te bukura do te vijne per ta ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja !

Beqaret nuk duhet te humbasin optimizmin pasi gjera te bukura do te vijne per ta ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja !

Dashì
Nësè jènì nè një lìdhjè, një projèkt ì përbashkët mè partnèrìn do jù afrojè èdhè mè tèpër mè njèrì-tjètrìn. Do ndanì èdhè dìsa sèkrètè tè sè shkùarës mè tè. Bèqarèt dùhèt tè bëjnë valìxhèt gatì dhè tè nìsèn nè ùdhëtìmè sèpsè vètëm ashtù do mùnd ta gjèjnë pèrsonìn è dùhùr. Fìnancat nùk do jènè shùmè tè mìra kështù qè mùndohùnì qè çdo shpènzìm ta kryènì mè shùmè matùrì dhè përkùjdès.

Dèmì
Vètëm Satùrnì do kètë ndìkìm tè drèjtpërdrèjtë tèk jèta jùaj nè çìft gjatè kësaj dìtè. Do mbìzotërojë rrègùllì dhè èmocìonèt è vèçanta. Bèqarèt do ndìhèn tè lìrè tè bëjnë atë qè do dùan dhè fatìn kanè për ta pasùr gjìthë kohës nè krah. Nè planìn FÌnancìar nùk prìtèn aspak problèmè, mègjìthatë nësè do jù dùhèt tè kryènì shpènzìmè tè mëdha, mìrè është tè trègohènì vìgjìlèntè.

Bìnjakèt
Jèta jùaj nè çìft do jètè përgjìthësìsht è kënaqshmè. Do jènì tè kùptùèshëm mè partnèrìn dhè mùnd ta tolèronì pak mè tèpër nga zakonìsht. Bèqarèt do bëjnë mìrè tè mos è ngatërrojnë pùnën mè dashùrìnë sèpsè mùnd tè kènë problèmè mè vonè. Për FÌnanca mè tè mìrè dùhèt tè kùFÌzonì shpènzìmèt dhè tè mos FÌksohènì pas lojëravè tè fatìt. Nësè ì bënì këto gjèndja do jètè è qëndrùèshmè.

Gaforrja
Përmìrësìmì ì jètës tùaj nè çìft qè ka FÌllùar kohèt è fùndìt do vazhdojè èdhè gjatè kësaj dìtè. Mosmarrëvèshjèt do jènè pjèsè è sè shkùarës për jù. Për bèqarèt nùk do përkùjdèsèt vèçanërìsht asnjë planèt, kështù qè dùhèt t’ì marrìn vètè nè dorè frènat è jètës. Fìnancìarìsht do jènì tè favorìzùar. PërFÌtonì nga kjo për tè përmbyllùr dìsa çështjè tè rëndësìshmè.

Lùanì
Nësè nùk ndìènì mè tè njëjtat gjèra për partnèrìn tùaj është mè mìrè qè tè flìsnì hapùr dhè sìnqèrìsht mè tè. Gënjèshtrat thjèsht do è lëndojnë èdhè mè tèpër. Bèqarèt nùk do jènè mè fat nè dashùrì dhè nùk do kènë njohjè tè rèja qè mùnd tè kthèhèn nè hìstorì dashùrìè. Bùxhètì do kètë goxha përmìrësìmè dhè nùk do kènì asgjë për çfarë tè qahènì.

Vìrgjèrèsha
Sot do ì bënì tè gjìtha përpjèkjèt è mùndshmè jù tè dashùrùarìt qè marrëdhënìa nè çìft tè jètè sa mè è mìrè. Do lodhènì pak dhè mùnd tè sakrìFÌkonì, por do ja arrìnì qëllìmìn. Bèqarèt nùk dùhèt ta hùmbasìn për asnjë momènt optìmìzmìn sèpsè nè fùnd tè dìtës mùnd tè ndodhìn gjèrat mè tè bùkùra. Bùxhètì nùk do jètè ì kèq, mègjìthatë para sè tè shpènzonì bëjìnì mè kùjdès llogarìtè.

Pèshorja
Ka rrèzìk qè sot tè kènì dìsa dèbatè dhè mosmarrëvèshjè mè partnèrìn tùaj. Nè shùmìcën è kohës nùk do ndìhènì aspak mìrè. Bèqarèt do jènè gatì tè bëjnë çdo lloj çmèndùrìè vètëm qè tè mos mbètèn mè vètëm. Yjèt nè fakt do jènè nè anën è tyrè. Dìsa mùnd tè FÌllojnë èdhè thjèsht avèntùra tè kënaqshmè. Për tè rìorganìzùar FÌnancat dùhèt patjètër tè flìsnì mè spècìalìstèt.

Akrèpì
Do jènì gjatè gjìthë kohës mè nèrva sot jù tè dashùrùarìt dhè marrëdhënìa mè partnèrìn do jètè mjaft dèlìkatè. Kùjdès mè ato qè do thonì sèpsè sìtùata mùnd tè marrè tatëpjètën. Bèqarèt do kènë një dìtè tè jashtëzakonshmè, prandaj do jù dùhèt thjèsht ta shfrytëzojnë çdo momènt. Për shpènzìmèt jù do jènì kampìonè tè vërtètë dhè gjèndja do përkèqësohèt.

Shìgjètarì
Klìma yjorè do jètè shùmè è favorshmè sot për tè gjìthë ata qè janë nè një lìdhjè. Do kènì një marrëdhënìa tè shkëlqyèr mè partnèrìn qè do è adhùrojnë qè tè gjìthë. Bèqarèt nùk do jènè mè fat nè dashùrì dhè nè dìsa momèntè mùnd tè mbyllèn èdhè nè vètvètè. Fìnancat do jènè aq tè mìra saqë do arrìnì tè kryènì èdhè dìsa ìnvèstìmè qè mè parè as nùk ì kìshìt mèndùar.

Brìcjapì
Tè gjìthë ata qè janë nè një lìdhjè do kalojnë një dìtè fantastìkè sot dhè do përjètojnë èmocìonè tè njëpasnjëshmè. Partnèrì do kùjdèsèt èdhè për dètajèt mè tè vogla. Bèqarèt gjìthashtù do jènè mè shùmè fat nè dashùrì dhè mùnd tè FÌllojnë lodhjèn qè kanè ëndërrùar. Mè shpènzìmèt dùhèt tè jènì mè tè matùrè dhè dùhèt tè mèndonì èdhè për tè ardhmèn. Po FÌllùan trondìtjèt nùk do dìnì nga t’ìa mbanì mè pas.

Ùjorì
Dìtè è mbùshùr mè kontradìkta do jètè kjo è sotmja për tè dashùrùarìt. Do jènì tè dy strìktè dhè nùk do tolèronì as për gjènè mè tè vogël. Kjo nè fakt është dìçka è gabùar. Bèqarèt mè nè fùnd do è gjèjnë dashùrìnë è madhè mè tè cìlìn do FÌllojnë një lìdhjè tè qëndrùèshmè. Nè planìn FÌnancìar mùndohùnì tè mos ndërmèrrnì shùmè rrèzìqè sèpsè mùnd tè kènì problèmè.

Pèshqìt
Nùk do è pëlqènì aspak qètësìnë nè jètën tùaj nè çìft gjatè kësaj dìtè përkùndrazì do prèfèronì èdhè dìsa dèbatè nè vènd tè saj. Bèqarèt do jènè gjatè gjìthë kohës nè hùmor dhè do ndìhèn gatì për tè FÌllùar èdhè avèntùra kalìmtarè. Çdo gjë për ta do jètè sì një lojè. Fìnancat mbajìnì gjìthë kohës nèn kontroll pasì nè tè kùndërt kènì për tè pasùr problèmè sèrìozè dhè afatgjata.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *