Home / Horoskop / Me kalimin e ditëve këtë muaj do të shikoni se sa më pak të shqetësoheni për jetën, aq më shumë do ta shijoni. Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Me kalimin e ditëve këtë muaj do të shikoni se sa më pak të shqetësoheni për jetën, aq më shumë do ta shijoni. Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dàshì

Fytyrà dhè vèndèt è rèjà do të zënë një pjèsë të màdhè të jàvës suàj. Mos humbìsnì
shumë kohë mè làmtumìrà, por nìsnì rrugën dhè shìjojènì.

Dèmì

Àjo në të cìlën bèsonì mund t’ju dukèt shumë è ndjèshmè ju, por nuk rèzulton è njëjtë èdhè
për të tjèrët. Përgàtìtunì të përbàllènì mè krìtìcìzmìn è njèrëzvè që nuk ndàjnë të
njëjtàt ìdèàlè mè ju mbì jètën.

Bìnjàkët

Gjìthçkà dukèt në rrègull mè unìvèrsìn për momèntìn dhè në 2-3 dìtët è àrdhshmè kjo ndjèsì
do të vàzhdojë. Nësè jènì në lëvìzjè, mos nxìtonì, pàsì njèrëzìt mè të cìlët do të
tàkohènì jànë gàzmorë.

Gàforrjà

Nësè nuk jènì ì kënàqur mè çfàrë ju kërkohèt të bënì, àtëhèrë thjèshtë rèfuzojènì. Àskush
nuk è kà fuqìnë t’ju dètyrojë të bënì dìçkà në një mënyrë që shkon në kundërshtì mè
prìncìpèt tuàjà.

Luànì

Mos hàrxhonì kohë dhè ènèrgjì dukè àrgumèntuàr mè njèrëz, bèsìmèt dhè opìnìonèt è të
cìlëvè jànë të ndryshmè ngà tuàjàt. Ju kènì àq mundësì të ndryshonì opìnìonèt è tyrè, sà
àtà kànë të ndryshojnë tuàjàt.

Vìrgjërèshà

Dìkush që do të tàkonì gjàtë jàvës do të lërë mbrèsà të shumtà tèk ju, àq
shumë sà do të dëshìronì mè gjìthë shpìrt të jènì sì àì/àjo. Por kjo s’mund të ndodhë,
sèpsè àì/àjo është unìk sìç jè èdhè tì.

Pèshorjà

Tèpër è rëndësìshmè për nèsër është sè çfàrëdo të ndodhë nuk do tà mèrrnì shumë sèrìozìsht.
Po, sìgurìsht kà gjërà të rëndësìshmè që po ndodhìn në jètën tuàj, por përfshìrjà më tèpër
sè duhèt nuk do t’ju ndìhmojë. Mbànì një fàrë dìstàncè èmocìonàlìsht.

Àkrèpì

Ìrrìtìmèt è voglà nuk duhèt të lèjonì të bëhèn ìrrìtìmè të mëdhà, dhè mënyrà më è mìrë për
t’ìà dàlë është të qëndronì të qètë, è mundësìsht èdhè jàshtë rrugës së njèrëzvè mè
qëndrìmè nègàtìvè. Nuk kènì psè luànì lojën è tyrè.

Shìgjètàrì

Plànètèt thonë sè do të mèrrnì më shumë ngà jètà nèsër nësè do të mèrrnì një qëndrìm të
rèlàksuàr përbàllë gàbìmèvè dhè dështìmèvè të njèrëzvè. Qëndronì ì qètë dhè prànonì sè
gjëràt nuk do të shkojnë gjìthmonë sìpàs dëshìrës suàj.

Brìcjàpì

Pà màrrë pàràsysh sè sà kthèsà të gàbuàrà kènì bërë kohët è fundìt, ju èndè dukèt sè jènì
në rrugën è duhur. Psè shqètësohènì kàq shumë? Mè kàlìmìn è dìtëvè këtë muàj do të shìkonì
sè sà më pàk të shqètësohènì për jètën, àq më shumë do tà shìjonì.

Ujorì

Gjìthmonë shìkonì ànën è ndrìtshmè, èdhè kur rrèth jush ndodhìn gjërà të èrrëtà. Fàktì
është sè ju shìkonì vètëm një pjèsë të fìgurës kozmìkè. Kà shumë gjërà që nuk ì shìkonì.

Pèshqìt

Hèrë pàs hèrè mund t’ju dukèt sìkur ju nuk kènì kontroll mbì ngjàrjèt è jètës suàj, por à
është mè të vërtètë kàq kèq? Mèsàzhì ì yjèvè sot është sè duhèt të ndjènì më pàk dhè të
mèndonì më shumë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *