Home / Horoskop / Beqaret do te kene nje dite interesante dhe te mbushur me takime te mrekullueshme ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Beqaret do te kene nje dite interesante dhe te mbushur me takime te mrekullueshme ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì
Sot do kènì tè njëjtat ìdè dhè mèndìmè mè partnèrìn tùaj. Do bashkëpùnonì, do dashùrohènì dhè do kalonì momèntè fantastìkè sè bashkù. Bèqarèt do kènë gjìthashtù një dìtè sì nèpèr ëndrra. Jèta è tyrè do marrè kthèsën è shùmè dëshìrùar. Ùranì dhè Nèptùnì do ndìkojnë njëkohësìsht tèk FÌnancat dhè do jù bëjnë tè rùanì èkùìlìbrìn nè çdo momènt. Nùk do kryènì mè shpènzìmè tè konsìdèrùèshmè.

Dèmì
Ata qè janë nè një lìdhjè do kalojnë një dìtè mè tè bùkùr sot. Pranë partnèrìt do përjètojnë mjaft èmocìonè dhè do ì zgjìdhìn èdhè dìsa problèmè tè vogla qè kanè pasùr. Bèqarèt do kërkojnë gjèra tè pamùndùra dhè kjo gjë do bèjè qè tè mbètèn sèrìsh tè vètmùar. È mìra është tè rìkthèhèn sa mè parè mè këmbë nè tokè. Nè planìn FÌnancìar do mbìzotërojë gjìthë kohës èkùìlìbrì.

Bìnjakèt
Jù qè jènì nè një lìdhjè nùk dùhèt kùrrsèsì tè flìrtonì mè pèrsona tè tjèrë sot, pasì kènì për tè pasùr problèmè sèrìozè mè partnèrìn. Bèqarèt nùk dùhèt tè prèsìn asnjë mrèkùllì. Takìmèt nùk do mùngojnë, por èndè nùk do jù rrahè zèmra fort për dìkè. Mè FÌnancat nùk dùhèt tè gabonì sèpsè pasojat kanè për tè qènè shùmè tè rènda. Trègohùnì sa mè tè matùr qè tè mùndènì.

Gaforrja
Nè vèndè qè t’ì hìdhnì sytë dìkù tjètër dhè ta kërkonì èkspèrìènca tè rèja, flìnì mè partnèrìn dhè bënì ndonjë çmèndùrì tè vogël sè bashkù. Èmocìonèt kanè për tè qènè akoma mè tè mëdha. Bèqarèt nùk do kènë aspak dëshìrë tè njohìn pèrsona tè rìnj dhè mùnd tè hùmbasìn kështù mùndësìtë è jètës. Nè planìn FÌnancìar do jù dùhèt matùrì dhè sa mè shùmè matùrì.

Lùanì
Pasìonì do ndìzèt èdhè mè shùmè gjatè gjìthë kësaj dìtè. Do ndìhènì sì nèpèr ëndrra mè atë qè kènì nè krah dhè nùk do kènì për çfarë tè ankohènì. Bèqarèt do ndìhèn mjaft mìrè pranë dìsa pèrsonavè qè do takojnë dhè do prèfèrojnë tè vazhdojnë njohjèn mè ta. Fìnancat nùk do jènè tè këqìja. Vazhdonì tè trègohènì sa mè tè kùjdèsshëm dhè shùmè shpèjt gjèndja do kètë èdhè përmìrësìmè.

Vìrgjèrèsha

Do jènì tèj masè tè ndjèshëm sot jù tè dashùrùarìt dhè mùnd tè lëndohènì èdhè nga ndonjë shaka qè mùnd tè bèjè partnèrì. Bèqarèt do mbështètèn nga Vènùsì dhè do arrìjnë ta bëjnë për vètè cìlìndo pèrson qè do pëlqèjnë. Tè gjìthë do mahnìtèn pas tyrè. Nè planìn FÌnancìar do arrìnì t’ì zgjìdhnì problèmèt qè jù kìshìn dalè dhè do ndìhènì mè tè qètè për tè shpènzùar.

Pèshorja
Ka rrèzìk tè fryjè një stùhì è madhè sot nè jètën tùaj nè çìft. Do kènì dèbatè shùmè tè forta dhè do jènì mè fat nësè nùk ndahènì. As për bèqarèt nùk është dìta è favorshmè. Ata dùhèt èndè tè prèsìn për tè gjètùr pèrsonìn mè tè përshtatshëm. Bùxhètìn dùhèt ta mbanì nèn kontroll èdhè pak kohè nè mënyrë qè gjèndja tè përmìrësohèt aq sa për tè kryèr dìsa ìnvèstìmè tè mëdha.

Akrèpì
Rùtìna do mbìzotërojë gjatè gjìthë kohës nè jètën tùaj nè çìft. Nùk do ndìhènì aspak mìrè dhè do kërkonì dìkù tjètër për èmocìonè mè tè forta. Ka rrèzìk qè jèta jùaj nè çìft tè jètè è tùrbùllt. Bèqarèt do kènë shùmè ìntèrès për një pèrson dhè mùnd tè bëjnë èdhè sakrìFÌca për ta pasùr atë sa mè shpèjt nè krah. Nè planìn FÌnancìar do jènì mè fat dhè gjèndja do përmìrësohèt tèj masè.

Shìgjètarì
Asnjë planèt nùk do ndìkojè fort tèk jèta jùaj nè çìft gjatè kësaj dìtè kështù qè çdo gjë do varèt prèj mënyrës sèsì do sìllènì. Bèqarèt do FÌllojnë mè nè fùnd një hìstorì dashùrìè sì è kìshìn ëndërrùar gjìthmonë. Jèta do jù ndryshojè përgjìthmonë. Për FÌnancat do përkùjdèsènì mè tèpër sè kùrdohèrë tjètër dhè do arrìnì mè nè fùnd ta përmìrësonì gjèndjèn.

Brìcjapì
Do ì shtonì dozat è fantazìsë sot jù tè dashùrùarìt dhè marrëdhënìa mè partnèrìn do jètè mè flakërùèsè. Kënaqësìtë do jènè sì kùrrë ndonjëhèrë mè parè. Bèqarèt do flìrtojnë gjìthë kohës mè dìsa pèrsona, por nùk arrìjnë atë qè mèndojnë. Fìnancat do mbètèn gjìthë kohës tè mìra. PërFÌtonì nga kjo gjë për tè bèrè ìnvèstìmè osè për tè shlyèr borxhèt è vjètra.

Ùjorì
Sot do bënì mìrè ta trajtonì partnèrìn tùaj mè sa mè shùmè përkùjdès jù tè dashùrùarìt. Po nùk patèt problèmè as sot qè aì do jètè mè nèrva, kènì për tè pasùr dìtè tè mrèkùllùèshmè mè vonè. Bèqarèt do jènè tè ngarkùar mè pùnè dhè nùk do è kènë aspak mèndjèn tèk dashùrìa. Bèqarèt do bëjnë gabìm tè madh nësè afrohèn mè pèrsona qè sapo janë dìvorcùar.

Pèshqìt
Vènùsì do krìjojè një atmosfèrè tè qètè sot për jùvè qè jènì nè një lìdhjè. Do ndìhènì mìrè gjatè gjìthë kohës dhè nùk do kërkonì mè këmbëngùljè èmocìonè tè forta. Bèqarèt do kènë një dìtè ìntèrèsantè dhè tè mbùshùr mè takìmè tè mrèkùllùèshmè. Bùxhètì do jètè shùmè hèrè mè ì mìrè sè dìsa dìtè mè parè dhè mùnd tè kryènì èdhè ndonjë ìnvèstìm mè tè madh.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *