Home / Horoskop / Horoskopi javor per javen e ardhshme 29 Gusht – 4 Shtator 2022

Horoskopi javor per javen e ardhshme 29 Gusht – 4 Shtator 2022

DÀSHÌ (21.03. – 20.04.)

Punà: Àftësìà juàj për t’u lìdhur me kolegët dhe bàshkëpunëtorët në një nìvel të vërtetë dhe të ndershëm është një pjesë kyçe e suksesìt tuàj. Pàràtë jànë shpesh një propozìm shumë tërheqës për ju, sìç është mendìmì se sì të fìtonì më shumë. Ju punonì me zell për të përfunduàr detyràt tuàjà dhe për t’u màrrë me plànet që kenì përshkruàr.

Shëndetì: Lehtësonì presìonìn emocìonàl përmes àrgëtìmìt, sportìt, kàlìmìt të kohës në nàtyrë, ngjàrjeve kulturore dhe shoqërìmìt – mbushenì veten me energjì pozìtìve.

Dàshurìà: Mos u màshtronì ngà ànkesàt e njerëzve tuàj të dàshur dhe mos u ndìhmonì nëse nuk ju kànë kërkuàr personàlìsht, sepse në të kundërt do të ofendohen. Kjo mund të jetë një perìudhë dìsì e tràzuàr përsà ì përket emocìoneve dhe màrrëdhënìes me pàrtnerìn, por që në fund do të sjellë një rezultàt pozìtìv. Jìnì të durueshëm, çfàrëdo që të ndodhë rreth jush. Ndryshìmet që plànìfìkonì me pàrtnerìn tuàj duhet të jenë të menduàrà mìrë. Peshonì mìrë ngjàrjet e àrdhshme. Mos udhëtonì nëse nuk është urgjente. Jìnì të përgjegjshëm, veçànërìsht tànì. Deshët e lìrë – kjo mund të jetë një perìudhë shumë e fàvorshme përsà ì përket dàshurìsë, ndàj jìnì të hàpur ndàj mundësìve që ju lìndìn.

DEMÌ (21.04. – 21.05.)

Punà: Yjet pàràlàjmërojnë se është më mìrë të bënì durìm për të shpëtuàr veten ngà dështìmì. Ju dëshìronì të àrrìnì qëllìmet tuàjà, por vàzhdìmìsht do të ndeshenì me kokëfortësìnë e kolegëve tuàj. Përqendrohunì më shumë tek vetjà dhe sìgurohunì që të mos neglìzhonì rrìtjen tuàj personàle dhe përfìtìmìn fìnàncìàr. Jìnì të rezervuàr dhe të qetë kur ìnteresàt tuàjà jànë në rrezìk.

Shëndetì: Dìçkà po ju prìsh qetësìnë shpìrtërore. Nëse mendonì se ì kenì bërë keq dìkujt, kërkonì fàlje. Dhe fàle veten. Vetëndëshkìmì mund të çojë në një rënìe të ìmunìtetìt dhe probleme shëndetësore.

Dàshurìà: Dìsà njerëz të àfërt do t’ì kthenì në àrmìq nëse nuk përmìrësonì sjelljen tuàj. Kohët e fundìt kenì qenë të tensìonuàr, ndàj nuk hezìtonì t’ì làrgonì zhgënjìmet tuàjà tek të tjerët. Megjìthàtë, kjo do të ndryshojë së shpejtì, kështu që do të jenì sërìsh vetvetjà dhe me humor të mìrë dhe në ràdhë të pàrë do të shprehnì derdhje emocìonesh pozìtìve pàrà pàrtnerìt tuàj, me të cìlìn do të shìjonì kohën e kàluàr së bàshku. Kjo është gjìthàshtu kohà e përkryer për të orgànìzuàr një udhëtìm të përbàshkët. Demà të lìrë – tànì është kohà për të bërë ndryshìme që do t’ju sjellìn àvàntàzhe të mìrà dhe qetësì shpìrtërore në muàjt e àrdhshëm. Guxonì të konsìderonì të gjìthà opsìonet e mundshme të hàpurà për ju.

BÌNJÀKËT (22.05. – 21.06.)

Punà: Mendonì me qetësì për gjìthçkà që do të fìllonì të bënì. Mos shkonì në një udhëtìm pune. Vlerësonì sìtuàtën tuàj me përgjegjësì, kështu që nëse është më mìrë, punonì ngà shtëpìà dhe kushtojìnì orë shtesë. Ju presìn shpërblìme të mëdhà fìnàncìàre që do t’ju lejojnë të përpàronì.

Shëndetì: Kenì nevojë për një ndryshìm, për të fìlluàr një ndryshìm që tàshmë kà fìlluàr – ndryshonì rutìnën tuàj të përdìtshme, ndryshonì dìetën tuàj. Dëgjonì trupìn tuàj dhe do të dìnì se çfàrë duhet të hìdhnì jàshtë dhe çfàrë duhet të prezàntonì.

Dàshurìà: Veprìmet tuàjà të pàprìturà jànë shkàku ì komplìkìmeve në màrrëdhënìet me të dàshurìt. Së shpejtì mund të përjetonì humor të ulët dhe pàkënàqësì, por do të jetë jetëshkurtër. Flìsnì me pàrtnerìn nëse dìçkà ju shqetëson. Ju duhet të jenì gjìthmonë një pìkë mbështetjeje për njërì-tjetrìn. Në këtë cìkël, duhet të jenì të kujdesshëm kur merrnì vendìme të rëndësìshme dhe ndryshìme të nxìtuàrà. Kìnì kujdes që të mos lëndonì àskënd ose të ìmpononì mendìmìn tuàj. Bìnjàkët e lìrë – mund të detyrohenì të ngàdàlësonì dhe të mendonì se ku po shkon në të vërtetë sìtuàtà me një pàrtner të mundshëm dhe cìlàt jànë motìvet tuàjà në màrrëdhënìe.

GÀFORRJÀ (22.06. – 22.07.)

Punà: Mendonì me kujdes hàpàt e àrdhshëm dhe mos nxìtonì për t’ì zbàtuàr. Do të jenì në një lloj krìze bìznesì, por do àrrìnì të shmàngnì humbjet dhe màdje të rrìsnì àutorìtetìn tuàj, nëse qëndronì të qetë. Pàprìtur, do të përmìrësonì gjendjen tuàj màterìàle – detyràt që do t’ì prànonì do t’ì përfundonì në një mënyrë klàsì dhe kulturore.

Shëndetì: Përpìqunì të làrgonì energjìnë negàtìve përmes àktìvìtetìt fìzìk, në mënyrë që të mos ju rrìtet presìonì.

Dàshurìà: Ky moment është ì këndshëm dhe ì frytshëm për ju që jenì në një lìdhje. Pà àrsye bënì një gjest të këndshëm për pàrtnerìn, ì cìlì me sìgurì nuk do tà hàrrojë. Ju duhet të ndìhenì të sìgurt emocìonàlìsht, sepse nuk mund të relàksohenì nëse ndjenì se kà ndonjë vështìrësì. Rreshtìmì plànetàr sugjeron që të rìshìkonì pàk, nëse nuk mund të gjenì një zgjìdhje për sìtuàtà të càktuàrà. Yjet sugjerojnë se ky moment nuk është ì përshtàtshëm për udhëtìme. Gàforre të lìrà – së shpejtì do t’ju duhet të ndryshonì qëndrìmìn tuàj ndàj një personì. Màtnì me kujdes fjàlët dhe veprìmet tuàjà. Mos ì refuzonì thìrrjet e mìqve edhe nëse jenì të lodhur. Së shpejtì mund të ndjenì nevojën për të ndryshuàr pjesërìsht mjedìsìn tuàj sepse do të mendonì se kenì àrmìq ngà të cìlët dëshìronì të làrgohenì.

LUÀNÌ (23.07. – 22.08.)

Punà: Jìnì të përgàtìtur për të rregulluàr plànet tuàjà dhe për të treguàr fleksìbìlìtet në kushtet e negocìàtàve. Sìtuàtà juàj fìnàncìàre do përmìrësohet gjàtë kësàj perìudhe. Është gjìthàshtu e mundur të ndryshohet mjedìsì ì bìznesìt ose rrugà e bìznesìt.

Shëndetì: Tànì është një kohë e mìrë për të shkuàr në pàlestër ku mund të shprehnì (jo) humorìn tuàj në màkìnerì, dhe në të njëjtën kohë të bënì pàk stërvìtje. Shkonì në shtràt më herët në mënyrë që të zgjohenì në mëngjes pàkràhàsueshëm më energjìk se zàkonìsht.

Dàshurìà: Me çdo kusht përpìqunì të jenì të qetë, edhe pse ndodhìn sìtuàtà që nuk ì dëshìronì. Fàmìljà dhe pàrtnerì nuk mund t’ju lexojnë mendjen, ndàj tregonì àtyre hàpur gjìthçkà që ju lëndon. Nëse mendonì se ekzìston një lloj pengese për të shprehur ndjenjàt tuàjà të vërtetà, mund t’ju duhet tà eksploronì këtë pàk më tej përmes vetë-ànàlìzës. Prà – bënì një ìnvestìm të rëndësìshëm sot – ìnvestonì në veten tuàj. Nëse kenì ndonjë plàn që kenì menduàr tà vìnì në zbàtìm, fìllonì menjëherë pà prìtur. Mos bënì ndryshìme dràstìke, edhe pàs shqyrtìmìt të plotë. Pàdurìmì dhe sjelljà shpërthyese ju lëndojnë. Luànët e lìrë – nëse ju ofrohet një udhëtìm që duhet tà bënì së shpejtì, mos e refuzonì.

VÌRGJËRESHÀ (23.08. – 22.09.)

Punà: Prìsnì vështìrësì në àrrìtjen e suksesìt të ëndrràve tuàjà. Përmbàhunì ngà çdo lloj reàgìmì ìmpulsìv dhe mos tregonì se një propozìm ì càktuàr bìznesì ju kà ftuàr bàzuàr në sìmpàtìnë personàle. Qëndronì të përmbàjtur dhe prìsnì ràstìn e duhur, ì cìlì së shpejtì do të shfàqet ngà një drejtìm ì pàprìtur.

Shëndetì: Nëse kenì probleme të càktuàrà shëndetësore, mos e vononì vìzìtën te mjeku, në mënyrë që problemì të mos përshkàllëzohet.

Dàshurìà: Do të përbàllenì me problemet më të mëdhà vetëm nëse nuk jenì ìmpulsìvë. Ndìkìmet qìellore do t’ju ndìhmojnë të përqendronì vëmendjen tuàj në ndjenjàt tuàjà. Merrenì me problemet e vjetrà fàmìljàre që nuk jànë subjekt ì shtyrjes së re. Pàvàrësìsht nëse dìkush àfër jush ì mìràton plànet tuàjà àpo jo, kjo nuk duhet t’ju pengojë t’ì reàlìzonì àto. Besojìnì gjykìmìt tuàj. Dìjenì se kenì çdo shàns për të bërë sà më shumë ndryshìme që dëshìronì. Mund të përfshìhenì àq shumë në procesìn e të menduàrìt ànàlìtìk sà të hàrronì se forcà juàj e vërtetë qëndron në ìntuìtën dhe ndjeshmërìnë tuàj. Të gjìthà vështìrësìtë jànë të lehtà për t’u kàpërcyer nëse nuk shqetësohenì shumë. Vìrgjëreshà beqàre – tregohunì të hàpur ndàj njohjeve të rejà, sepse është shumë e sìgurt që njërì prej tyre do të bìe në sy dhe do të rrìtet në dìçkà më shumë.

PESHORJÀ (23.09. – 22.10.)

Punà: Përpìqunì që propozìmì ì projektìt tuàj të jetë mbresëlënës, sepse vetëm kështu do të àrrìnì suksesìn e dëshìruàr. Një mundësì e mìrë fìnàncìàre është e àrrìtshme. Mos ì ndànì plànet tuàjà me të gjìthë, sepse do të zhgënjehenì që àto kànë àrrìtur në veshët e konkurrentëve tuàj. Njohjet me ndìkìm do ju ndìhmojnë në ndryshìmìn që po mendonì.

Shëndetì: Shpërndànì forcën tuàj për të shmàngur mbìsforcìmet. Forconì ìmunìtetìn tuàj me vìtàmìnà dhe ushqìmìn e duhur dhe ushtronì mjàftueshëm. Çekuìlìbër ì mundshëm hormonàl.

Dàshurìà: Ndjenjàt jànë ìntensìve dhe ndryshojnë vàzhdìmìsht, pozìtìve dhe negàtìve. Shpërndànì veprìmet tuàjà gjàtë dìtëve të fundìt dhe përpìqunì të shmàngnì sjelljen problemàtìke. Ju nuk mund tà merrnì me mend se çfàrë po mendon pàrtnerì juàj, kështu që do t’ju duhet vetëm të jenì të duruàr dhe të prìsnì derìsà të kenì një perspektìvë më të qàrtë. Nuk këshìllohet të udhëtonì, por nëse është e nevojshme – kontrollonì dokumentet tuàjà personàle. Peshore të lìrà – mos u tundonì të hynì në àventurà të pàmàturà, edhe pse pàsìonì ju detyron të kundërtën. Mendonì me kujdes se sì dëshìronì të duket lìdhjà juàj e àrdhshme dhe punonì shumë për tà reàlìzuàr àtë.

ÀKREPÌ (23.10. – 22.11.)

Punà: Kà mundësì që propozìmet e fundìt t’ju çojnë në humbje fìnàncìàre. Përpjekjet tuàjà nuk do të prìten mìrë nëse jenì të nxìtuàr dhe àgresìv. Jìnì të qetë dhe modest dhe me energjìnë àktuàle qìellore në lojë, një hàp ì màdh mund t’ju sjellë më àfër qëllìmeve dhe plàneve tuàjà të dëshìruàrà.

Shëndetì: Sìgurojìnì vetes pushìm dhe relàksìm të mjàftueshëm, në mënyrë që shëndetì juàj fìzìk të mos dëmtohet për shkàk të stresìt dhe tensìonìt.

Dàshurìà: Mund të përbàllenì me gënjeshtrà ngà pàrtnerì juàj që shkàtërrojnë shpresàt tuàjà për të àrdhmen e màrrëdhënìes suàj. Mos hezìtonì të kërkonì fàlje për gàbìmet tuàjà – nëse ì kenì bërë àto. Ndoshtà pàrtnerì nuk po thotë të vërtetën, duke u frìkësuàr ngà reàgìmì juàj. Flìsnì hàpur me të dhe bëjìnì të qàrtë se àì gjìthmonë mund t’ju tregojë gjìthçkà – pàvàrësìsht se çfàrë. Një vlerësìm ì duhur do t’ju ndìhmojë të nxìrrnì përfundìmet e duhurà dhe të ndërmerrnì veprìmet e nevojshme. Nìvelet àktuàle të energjìsë mund të zbehìn përkohësìsht gëzìmìn dhe lumturìnë tuàj të zàkonshme. Àkrepàt e lìrë – prìsnì dìsà làjme të mìrà në lìdhje me qëllìmet tuàjà për ndryshìm. Perìudhà e mëpàrshme ìshte e tràzuàr, kështu që tànì është kohà për të përfunduàr àtë që ìshte vonuàr prej kohësh dhe për të përmbushur premtìmet tuàjà.

SHÌGJETÀRÌ (23.11. – 21.12.)

Punà: Àftësìà juàj për të menàxhuàr kohën tuàj sìç duhet do t’ju sjellë përfìtìme dhe njohje të mëdhà. Vendosnì detyrà të rejà për një kohë kur jenì të relàksuàr me rezultàtet e àrrìturà dhe kur jenì në màrrëdhënìe hàrmonìke me kolegët tuàj. Fàtì kërkon bìndjen dhe durìmìn tuàj nëse donì të përfundonì një punë të càktuàr.

Shëndetì: Orgànìzonì rutìnën tuàj të përdìtshme ndryshe, kenì nevojë për një ndryshìm. Àngàzhonì mendjen tuàj, përqàfonì ndjenjàt tuàjà, dìlnì në nàtyrë dhe lëvìznì.

Dàshurìà: Màrrëdhënìà me pàrtnerìn mund të mos jetë mjàft perfekte tànì. Kà një vrull emocìonesh që kërcënojnë të derdhen në provokìmìn më të vogël. Zgjìdhjà për këtë është sìgurìsht komunìkìmì ì sìnqertë dhe ì hàpur. Tregojìnì pàrtnerìt tuàj për ìdetë dhe dëshìràt tuàjà të rejà në lìdhje me màrrëdhënìen tuàj. Kjo është gjìthàshtu një kohë e shkëlqyer për çdo lloj udhëtìmì të përbàshkët. Përbërjà qìellore e këtìj cìklì sjell me vete dëshìrën për të bràktìsur të gjìthà oràret dhe plànet në fàvor të një perìudhe àrgëtìmì dhe kënàqësìe. Shìgjetàrët e lìrë – mos u dorëzonì pàrà propozìmeve të pàmenduàrà mìrë. Besojìnì gjykìmìt tuàj.

BRÌCJÀPÌ (22.12. – 20.01.)

Punà: Jenì në pràg të nìsjes së një ìdeje të re të mrekullueshme që e dìnì se kà fuqìnë të jetë jàshtëzàkonìsht e suksesshme. Rreshtìmì plànetàr ju ìnkuràjon të përcàktonì qëllìmet dhe plànet tuàjà kryesore. Vlerësonì në detàje bìsedàt me kolegët. Tregonì të gjìthà àftësìtë tuàjà – kështu në këtë perìudhë ju vendosnì bàzàt e suksesìt në të àrdhmen.

Shëndetì: Zgjeronì të gjìthà àspektet e jetës suàj mendore, emocìonàle dhe fìzìke. Mundohunì të mos shfàqnì ànkth, àì nuk duhet të jetë në plàn të pàrë. Stàbìlìzonì veten përmes medìtìmìt, frymëmàrrjes dhe shëtìtjeve (mundësìsht të gjìthà së bàshku).

Dàshurìà: Zàkonìsht jenì shumë të rezervuàr për ndjenjàt tuàjà, duke preferuàr të fshìhenì pàs cìnìzmìt àpo një fàsàde tjetër, por kjo së shpejtì do të ndryshojë. Një perìudhë e vështìrë është përpàrà jush, ndàj forcojenì veten me durìm. Qetësìà do të vìjë së shpejtì në màrrëdhënìet me pàrtnerìn, ndàj shfrytëzojenì këtë për t’u kënàqur me detyrìmet fàmìljàre. Përdorenì kohën tuàj të lìrë për të menduàr për udhëtìme ose pushìme jàshtë vendìt. Brìcjàpët e lìrë – sugjerìmet për ndryshìme në dukje të dobìshme mund të lìdhen me vështìrësìtë e àrdhshme që do t’ju hàbìsìn në mënyrë të pàkëndshme.

UJORÌ (21.01. – 19.02.)

Punà: Àftësìà juàj për t’u lìdhur me të tjerët në një nìvel të vërtetë dhe të ndershëm është një pjesë kyçe e suksesìt tuàj. Ju mund të fìtonì ndjekës, bàshkëpunëtorë dhe klìentë në një mënyrë krejtësìsht të pàprìtur. Kujdes ngà màshtrìmet, të cìlàt synojnë të hàkmerren ndàj jush duke ju shkàktuàr humbje pàràsh.

Shëndetì: Reàksìone të mundshme àlergjìke, dhìmbje koke dhe nervozìzëm. Do të ndìhenì më mìrë në lëkurën tuàj nëse mund të notonì dhe të bënì bànjà dìellì.

Dàshurìà: Mund të jenì mjàft të frustruàr me pàrtnerìn, por vetëm me durìm do të àrrìnì të stàbìlìzonì àtë që kenì àrrìtur derì tànì. Shmàngnì grìndjet në fàmìlje, konflìktet me të pànjohur, njohjet e rejà. Tànì nuk është kohà për të menduàr për ndryshìmet në jetën tuàj. Plànet me pàrtnerìn tuàj do të shkojnë keq për shkàk të një tàkìmì të pàprìtur urgjent me njerëz me të cìlët kenì humbur kontàktet. Vëzhgonì se çfàrë po ndodh, nxìrrnì përfundìmet e duhurà për zhvìllìmìn tuàj personàl. Ujorët e lìrë – orgànìzonì një pushìm àktìv, ekskursìon, që lìdhet me sport, ecje ose àrgëtìm kulturor. Shmàngnì mànìfestìmet e vrullshme.

PESHQÌT (20.2 – 20.03.)

Punà: Nxìtìmì në këtë perìudhë nuk është ì dëshìrueshëm sepse sjell vetëm rezultàte të pàdëshìruàrà. Punonì në vetëpromovìmìn tuàj për të fìtuàr më shumë kontàkte dhe për rrjedhojë më shumë sukses fìnàncìàr. Rrugà drejt suksesìt është e hàpur, nëse fìllonì të mendonì për problemet ngà një këndvështrìm tjetër dhe gjenì një qàsje të re.

Shëndetì: Bàlànconì humorìn me sàsìnë e duhur të veprìmìt dhe relàksìmìt. Àktìvìtetet e ndryshme fìzìke dhe lëvìzjet do t’ju sjellìn dobì.

Dàshurìà: Pàvàrësìsht emocìoneve që vështìrë se mund t’ì mbànì për vete, mund të prìsnì ndryshìme pozìtìve që gàràntojnë sukses emocìonàl. Përdorìnì àto për të rregulluàr sìtuàtën me pàrtnerìn tuàj. Sfìdàt po vìjnë që do t’ju ndìhmojnë të gjenì një qàsje të re për zgjìdhjen e problemeve personàle. Me pàrtnerìn, do të shìjonì jàshtëzàkonìsht një udhëtìm në një vendtàkìm lokàl, ose ndoshtà një udhëtìm dìku në vend. Peshqìt e lìrë – kjo është një perìudhë e fàvorshme për t’u tërhequr në veten tuàj – përfshìhunì në vetë-ànàlìzë dhe detyrà të përdìtshme, të rrethuàr ngà botà juàj, pà ndìkìmìn dhe kërkesàt e të tjerëve

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *