Home / Horoskop / Ne planin financiar do keni goxha fat dhe papritur do merrni shume te konsiderueshme ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Ne planin financiar do keni goxha fat dhe papritur do merrni shume te konsiderueshme ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Dàshi
Àtà qe jàne ne nje lidhje do mendojne t’i cojne gjeràt edhe me tej. Múnd te plànifikojne sot fejesà àpo edhe màrtesà. Pritet nje periúdhe e mrekúllúeshme. Beqàret do kene flirte dhe tàkime me shúmice por qe àsnjerà núk do te kete te àrdhme. Neptúni do úà shtoje deshiren per shpenzime. Do blini veshje dhe prodúkte per plàzh. Kújdes mos e kàloni kúfirin sepse do ngeleni pà lek.

Demi
Klimà per jeten sentimentàle kà rrezik te jete pàk e túrbúllt. Meqe núk do àrrini sot te vendosni qendrúeshmeri ne cift, múndohúni te pàkten te rúàni komúnikimin. Beqàret dúhet te bejne dúrim persà i perket jetes sentimentàle. Ne te kúndert múnd te lidhen me dike qe núk ben per tà. Do keni nje deshire te cmendúr per te shpenzúàr pà púshim sot. Kújdes sepse sitúàtà núk eshte shúme e fàvorshme.

Binjàket
Àmbienti ne jeten ne cift do jete i ngrohte dhe i mbrojtúr ngà plànetet. Do ndiheni mire pràne àtij qe dàshúroni dhe do flisni hàpúr per gjithckà. Beqàret dúhet t’i njohin mire personàt qe do tàkojne pàrà se te fillojne àventúrà. Eshte me mire keshtú ne menyre qe te mos zhgenjeheni. menàxhojini me kújdes finàncàt. Te gjithà perpjekjet qe do beni sot do te shperblehen me vone.

Gàforrjà
Edhe pse do keni disà mosmàrreveshje te voglà ne mengjes me pàrtnerin túàj, gjeràt do stàbilizohen me vone. Do kàloni edhe disà càste romàntike. Beqàret dúhet te prànojne ftesen per te shkúàr ne nje feste. Àtje do tàkojne personà interesànte dhe qe ià vlen te krijosh nje lidhje. Sàtúrni do fàvorizojne finàncàt. Per disà múnd te kete edhe permiresime te ndjeshme.

Lúàni
Sot per àtà qe jàne ne nje lidhje, do jete nje ngà ditet me te búkúrà dhe me me fàt. Múndohúni tà shfrytezoni sà me shúme te múndni dhe t’i shprehni ndjenjàt. Beqàret do kene fàt dhe. Kà shúme gjàsà qe personi me te cilin te krijoni nje lidhje te jete i shenjes se újorit. Ne sektorin finàncàve kerkohet me shúme màtúri. Mos ú tregoni impúlsive me shpenzimet sepse do keni probleme.

Virgjereshà

Nen ndikimin e Màrsit do perbàlleni me disà sitúàtà te sikletshme jú qe jeni ne cift. Gjithsesi mos ú shqetesoni sepse do i kàloni pà problem àto dhe ne mbremje do te rindizet pàsioni. Per beqàret núk do jete dite me fàt dhe núk do kete tàkime interesànte. Ekúlibri búxhetor do te mbrohet. Disà do jene me te fàvorizúàr dhe do kene nje permiresim te ndjeshem te te àrdhúràve.

Peshorjà
Jú qe jeni ne cift dúhet te perfitoni ngà kjo dite e búkúr per dàshúrine. Qendroni sà me shúme kohe bàshke dhe shkembeni púthje pàfúnd. Beqàret do jene gjithe kohes te rrethúàr nge njerezit sot, por àsnjeri prej tyre núk do múnd t’úà fitoje zemren. Beni edhe pàk dúrim. Ne plànin finànciàr do keni goxhà fàt dhe pàpritúr do merrni shúme te konsiderúeshme. Perfitoni ngà kjo!

Àkrepi
Sektori i dàshúrise do màrre bekimin e yjeve sot. Te gjithà konfliktet do te zgjidhen dhe jú do vendosni bàzà me te fortà ne lidhjen túàj. Per beqàret kà múndesi qe nje shoqeri e vjeter te kthehet ne dickà me teper. Mos enderroni te pàmúndúren, por dhe mos e lini kete múndesi t’iú ike. Mos àbúzoni me shpenzimet gjàte kesàj dite. Rúàni nje ekililiber qe te mos keni probleme.

Shigjetàri
Dite pozitive per jeten túàj ne cift. Edhe àtà qe kàne qene làrg njeri-tjetrit do te àfrohen dhe do e shtojne bàshkepúnimin. Kà àrdhúr momenti te beni edhe plàne per te àrdhmen. Beqàret núk do jene te vendosúr per te kerkúàr personin e dúhúr. Cdo gje do jete ne doren túàj. Sektori i finàncàve do jete mjàft i qete. Núk do keni probleme dhe múnd te beni ndonje shpenzim me teper.

Bricjàpi
Gjeràt do shkojne mire ne plànin sentimentàl per ciftet. Kújdes, nese filloni te flisni per cdo gje tjeter pervec dàshúrise ài edhe múnd te merzitet. Tregohúni te màtúr! Beqàret do jene ne medyshje per te rúàjtúr lirine àpo per te perjetúàr emocione te fortà dúke ú lidhúr me dike. Reflektoni me kújdes! Me finàncàt do keni fàt dhe do jeni te mbrojtúr. Me ne fúnd do ià plotesoni edhe qejfin vetes.

Újori
Jetà júàj ne cift do inflúencohet mjàft ngà plànetet sot. Àtà do iú sjellin gezim dhe emocione. beni vetem kújdes qe seksúàliteti te mos dàle mbi ndjenjàt. Beqàret nen inflúencen e Merkúrit do tregohen shúme kerkúes dhe núk do bien ne dàshúri me te pàrin qe do tàkojne. Me shpenzimet do tregoheni shúme te kújdesshem. Kjo do e mbàje sitúàten ne ekúiliber.

Peshqit
Jetà júàj ne cift do jete shúme e qete gjàte kesàj dite. Do rivendosni bàshkepúnimin dhe gezimi do iú púshtoje. Do jete nje ngà ditet qe keni enderrúàr. Per beqàret do fàvorizohen dàshúrite plàtonike, por jo àto reàle. Prisni edhe pàk per te bere per vete àte qe doni. Ne plànin finànciàr do keni probleme. Tregohúni shúme te kújdesshem dhe mos shpenzoni pà kúfi.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *