Home / Uncategorized / Lek dhe fat i madh i pret keto shenja ne muajin tetor !

Lek dhe fat i madh i pret keto shenja ne muajin tetor !

DÀSHI

Në rràfshin sentimentàl dùhèt të jeni pàk të kùjdèsshëm, sepse në múàjin tetor núk do të ketë përsëritje, ndáj nëse keni pàsúr pròblème, dùhèt të veproni me kùjdès. Në disà çifte kà edhe pàk konkúrrèncë, e cilà megjíthàtë dùhèt lënë mënjànë, dùke fàvorizúàr një vízíon më lú.ftàràk për të àrdhmen.

Múndohúni të përfùndoni diçkà që keni në mendje deri të shtúnën, përndrýshe e díelà mùnd të jetë një ditë më e lòdhshme. Përpjekjet e kësáj periúdhe, megjíthàtë, do të shpërblehen në mënyrë àdekúàte në të àrdhmen. Júpiteri në shenjë ngà një dorë në reàlizímin e dëshiràve túàjà. Në ditët në vijim do të dùhèt të përpiqeni t’i jepni më shúmë hàpësirë dàshùrisë. Màrrëdhënià júàj jàvën e àrdhshme do të kárákterizohèt ngà më shúmë pàsion. Në vendin e pùnës vijnë shúmë kënàqësi.

DEMI

Kjo është një pàmje àstràle e rimëkëmbjes. Úràni në shenjë prèj shúmë vitesh kà kontribúàr për të sjellë trànsformime, màdje të një rèndësie të màdhe. Shúmë do të zbùlojnë se núk i dúàn më gjëràt që díkúr bènin. Disà kànë ndrýshúàr grúpe, ose po përpiqen të reàlizojnë progràme dhe projekte të rejà. Sà më shúmë që i àfrohemi vitit të àrdhshëm àq më shúmë fòrcà rritet. Kà një kàpàcitet të màdh për veprim. Pàs një múàji shúmë të rèndë ose konfúz për ndjenjà si gúshti, tàni do të vijë një tetor më i mirë. Disà márrëdhënie mùnd të konsolidohen.

BINJÀKËT

Kà ende disà mendime të voglà për të kàpërcyer këtë të shtúnë. Por jú keni shúmë tepër i vëmendshëm, ndáj keni gjíthmonë àvàntàzhin, pàvárësisht shqètësimeve. Forcà màdhore, megjíthàtë, do të jetë të díelën. Kjo periúdhë núk është e lehtë kúr bèhèt fjàlë për márrëdhëniet me të tjerët, edhe sepse idetë túàjà núk jànë gjíthmonë të mirëprítúrà. Fúndjàvà do të kárákterizohèt si ngà emocionet àshtú edhe ngà sqárimet, ndáj edhe nëse kà shúmë gjërà në lojë, núk keni pse të tèrhíqeni ngà emocionet.

GÀFORRJÀ

Këtë të shtúnë është e rèndësishme të gjèni pàk qetësi, dùke rifitúàr edhe njëfàrë ekúilibri të brèndshëm. Dúhèt të kúptoni se çfàrë dëshíròni me të vërtetë. Júpiteri është në opozítë dhe kà vënë në píkëpyetje të gjíthë sitúàtën e pùnës. E gjíthë kjo jú kà hàbitúr pàk, dhe për këtë àrsye, kà edhe ngà àtà që às núk kànë mùndúr t’i përkúshtohen ndjenjàve àshtú siç do të dëshírònin. Shúmë prèj tyre kànë qenë në një krízè që ngà màji, àpo edhe dùke prítúr për ndonjë lájm që do të lejojë ndrýshim dhe pèrmírësim.

LÚÀNI

Të lindúrit në shenjën e Lúànit kànë Venúsín në kràh në këtë jàvë që vjen. Si rezùltàt, díkúsh që i kà dhënë fùnd një historie së shpèjti mùnd të përjetojë një emocion të ri. Megjíthàtë, në vendin e pùnës kà mùndësi që núk dùhen hùmbúr. Yjet jànë të fàvorshëm, ndáj në këto ràste núk dùhèt të qëndroni i mbýllúr brèndà, por të lèvízni dhe të kèrkoni pàzàre. Disà çifte mùnd të kenë edhe disà projekte interesànte.

VIR.GJËRESHÀ

Dúhèt të përpiqeni të shfrytëzoni sà më shúmë fòrcën e dhënë ngà prànià e Hënës dhe Venúsit në shenjë. Múndohúni të përqendroheni, edhe sepse do të hàpen perspektivà interesànte. Përgjíthësisht personàt e kësáj shenje kùjdèsen edhe për áktet e të tjerëve, por jo për të bërë thàshètheme, por sepse mendojnë se kjo ú jep mùndësi të rritin përvojàt e tyre.

Jeni të àpàsionúàr si për kèrkimin e brèndshëm àshtú edhe për një lloj hètimi psíkologjík mbi njerëzít përreth júsh. Në një fàrë mënyre jú doni t’i jepni një shpjegim logjík të gjíthà gjëràve të pàqártà, të cilàt núk i kúptoni.

PESHORJÀ

Fotogràfià àstràle është e veçántë për àtà që kànë lindúr nën shenjën e Peshores. Dàshúrià do të zgjohèt në tetor, kështú që mùnd të përjètoni ndjenjàt më mirë. Disà përvojà fàtkèqe në prànverë àpo verë jú kànë bërë të kúptoni se është e rèndësishme tà jetosh jetën dità-ditës.

Àjo që kà rèndësi është e tàshmjà, kështú që si àtà që jetojnë dùke pàrë ngà e shkùàrà, àshtú edhe àtà që mendojnë shúmë shpesh për të àrdhmen, bëjnë një gábím. Këtë fùndjàvë do të ketë diçkà më shúmë dhe ngà dàtà 29 e múàjit shtàtor Àfërdità ríkthehèt e fàvorshme.

ÀKREPI

Në këto 24 orë është e rèndësishme të gjèni një ekúilibër dhe të përpiqeni të qëndroni lárg tènsíoneve. Keni një krènàri të màdhe, kështú që nëse mendoni se një person është tàllúr me jú, do të zèmèroheni. Shúmë ú zèmèrúàt edhe në gúsht, veçánërisht àtà që përjetúàn një krízè xhelòzíe në çift, àpo në distàncë. Dúhèt të përpiqeni të ríkúperoni ndjenjàt gjàtë kësáj periúdhe, ndoshtà edhe dùke hàrrùàr diçkà të pàkëndshme. Përfitoni ngà kjo fùndjàvë për të rregùllúàr këto detàje.

SHIGJETÀRI

Kà ende shúmë konfúzíon dhe mùnd të debátohèt edhe brèndà një çifti për àrsye të pàrèndësishme. Megjíthàtë, e gjíthë kjo shkákton shqètësime dhe márrëdhënià mùnd të prishèt. Disà çështje të shtëpisë kríjojnë gjíthmonë tènsíone të voglà. Këtë të shtúnë mòs ú mùndoni të zgjídhni pròblèmet, àstrologú romàk këshillon të shtýni të gjíthà vendimet e rèndësishme, edhe sepse kà shúmë nèrvòzízèm, ndáj rrezíkoni të bèni po àq gábíme. Disà prindër jànë pàk të shqètësúàr për fèmíjët e tyre.

Àfërdità do të jetë sërish míke ngà dàtà 29, ndáj sitúàtà do pèrmírësohèt. Jàvà e àrdhshme do të jetë e ngàrkúàr për sà i përket pùnës. Do të ketë shúmë projekte të rejà për të kríjúàr, kështú që do t’jú dùhèt të pùnoni shúmë.

BRICJÀPI

Ditët e fùndít keni jetúàr në mënyrë të fúrishme, edhe sepse kjo jàvë kà nisúr me intensitet. Të hënën dhe të màrtën, Hënà ishte kùndèr, kështú që díkúsh dùhej të mendonte pothúàjse eksklúzívisht për pùnën. Tàni dùhèt të gjèni pàk hàpësirë. Kà kohë që disà núk kànë mùndúr të kùjdèsen às për pàmjen e jàshtme, por kjo núk është gjë e mirë dhe dùhèt gjetúr një zgjídhje. Kúr e bàzoni ekzístencën túàj vetëm në gjërà práktíke, rrezíkoni të nèglízhoni gjíthçkà tjetër, e cilà është gjíthmonë e rèndësishme. Jú gjíthàshtú dùhèt të përjètoni emocione të sínqertà.

ÚJORI

Múnd të përjètoni një fùndjàvë në rritje. Të shtúnën sitúàtà është e mirë dhe e díelà do të jetë edhe më e mirë. Pàsioni júàj i màdh është të ktheni një hobi ose një pàsion në diçkà edhe më të rèndësishme. Àdòleshentët ndonjëherë edhe ëndèrrojnë të bëjnë gjërà të pàmùndúrà. Újori është një shenjë mjàft e çmèndúr për të vënë në lojë kríjimtàrinë e tyre dhe shpeshherë e kthen fàntàzínë në reàlitet. Kohët e fùndít díkúsh kà pàsúr edhe dëshirën për t’ú àfrùàr më shúmë me nàtyrën.

PESHQIT

Pritet një ditë pàksà e mùndimshme. Do të ketë disà fërkime. Në përgjíthësi do të ishte më mirë të mòs i tràzonit gjëràt, dùke i bërë edhe më të mëdhá pròblèmet që ekzístojnë tàshmë. Jo të gjíthë kànë pròblème në dàshùri, por kà të ngjárë të keni pàsúr disà mòsmárrëveshje se si të mèrrèni me disà çështje fàmiljàre. Dúhèt të kàpërceni dhímbje të voglà dhe momente tènsíoni, ndoshtà të shkáktúàrà edhe ngà ndonjë person i dàshúr. Àtà që pùnojnë lárg fàmiljes ndjejnë njëfàrë nostàlgjíe.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 20 – 26 Prill 2023

DÀSHI (21 màrs – 19 prill) Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *