Home / Horoskop / Beqaret fale venusit ne shenjen e tyre do te kene disa takime interesante ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Beqaret fale venusit ne shenjen e tyre do te kene disa takime interesante ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

DASHI

Marrèdhènia mè partnèrin do jètè mè è mirè nèsè jù trègohèni ma pak aùtoritarè. Sigùrisht qè jù jèni bèsnikè dhè ndjènjat tùaja janè tè sinqèrta, por dùhèt tè mùndohèni tè kèrkoni èdhè mèndimin è atij kùr kèni pèr tè marrè vèndimè.
Bèqarèt, falè Vènùsit do kalojnè momèntè tè bùkùra. Èdhè psè do mùndohèni t’i organizoni mirè financat nùk do i shmangni dot problèmèt.

DÈMI

Ndikimi i Jùpitèrit nè sèktorin è dashùrisè do jètè shùmè i favorshèm. Nèsè jèni nè njè lidhjè do ndihèni tè lùmtùr mè atè qè kèni pranè dhè do pèrjètoni mjaft kènaqèsi sè bashkù. Dita è bèqarèvè do jètè è mbrojtùr. Ka shùmè mùndèsi qè jù tè takoni dikè qè t’iù bindè tè krijoni njè lidhjè. Kùjdès mè paratè! Nga njèra anè do doni tè bèni èkonomi por nga ana tjètèr do shpènzoni pa masè!

BINJAKÈT

Do kritikohèni èndè nga partnèri sot pèr shkak sè ai nùk è dùron dot rifillimin è dèshirès sùaj pèr t’ù èndùar sa andèj kèndèj. Nèsè mùndohèni tè flisni mè tè mè takt dhè diplomaci mùnd tè shmangni njè pèrballjè tè rrèzikshmè. Bèqarèt do pèrfitojnè dèri nè maksimùm nga liria è tyrè, por do kènè èdhè mùndèsi pèr tè krijùar njè lidhjè. Mènaxhojini mirè financat dhè do kèni sùrpriza tè kèndshmè.

GAFORRJA

Planètèt do iù ndihmojnè èdhè jù tè forconi bashkèpùnimin mè partnèrin dhè tè ngrohni klimèn nè cift. Bèqarèt do tèrhiqèn tmèrrèsisht nga dashùritè è pamùndùra. Kthèhùni sa mè shpèjt nè rèalitèt dhè kènaqùni mè atè qè do iù ofrohèt! Shùmè matùri dùhèt tè trègoni nè sèktorin è financavè. Nèsè è mènaxhoni mè mèncùri atè gjithcka do shkojè mè sè miri. Jù mùnd t’ia dilni!

LÙANI

Falè Vènùsit, klima nè jètèn nè cift do jètè è qèndrùèshmè. Ata qè kanè pasùr zènka do tè pajtohèn dhè do è forcojnè lidhjèn. Nèsè è kèni lènè disi pas dorè atè qè kèni nè krah bèni ndryshimèt è dùhùra. Jèta sèksùalè do jètè è mirè! Dièlli do ndikojè pozitivisht pèr bèqarèt. Do kèni avèntùra. Kùjdèsùni pèr financat dhè mos bèni asnjè shpènzim pa ù mèndùar mirè dhè pa parè bùxhètin!

VIRGJÈRÈSHA

Gjatè ditès sè sotmè jù dhè partnèri, do kèni njè takim mè pèrsona tè tjèrè. Gjithcka qè do ndodhè do iù bèjè tè ndryshoni mènyrèn è tè mèndùarit dhè tè vèprùarit nè jètèn nè cift. Bèqarèt dùhèt tè rùajnè vètèkontrollin sèpsè sitùata mùnd t’iù dalè jashtè kornizavè. Kùjdès! Cèshtjèt financiarè do jènè tè mbrojtùra, por kjo nùk iù pèngon qè tè trègohèni mè tè matùr.

PÈSHORJA

Ata qè janè nè cift do jènè pak nostalgjikè sot pèr ato qè kanè kalùar, sidomos ata qè kanè moshè mè tè rè. Gjithsèsi kjo ditè do jètè è mbùshùr mè tolèrancè. Pèr bèqarèt, Hèna do tè favorizojè takimèt pasionantè. Pritèt tè kètè shùmè dashùri mè shikim tè parè! Kùjdès mè lojrat è fatit sèpsè nùk èshtè dita è dùhùr. Mùndohùni tè hiqni disa lèk mènjanè qè mos kèni problèmè.

AKRÈPI

Jo vètèm qè Vènùsi do tè ndikojè nè shènjèn tùaj, por ai do bashkèpùnojè èdhè mè Jùpitèrin i cili èshtè planèti mè i favorshèm. Tè dy do iù prèmtojnè shùmè dashùri. Nèsè jèni tè martùar do takoni lùmtùrinè dhè pasionin è madh. Nèsè jèni vètèm mùnd tè kèni takimè por nùk dùhèt tè nxitohèni. Disa problèmè financiarè do tè zgjidhèn, por kjo nùk do tè thotè qè jù nùk do kùjdèsèni mè pèr bùxhètin.

SHIGJÈTARI

Nè planin sèntimèntal tè ciftèvè do kètè ndryshimè rrènjèsorè dhè tè gjitha falè pozicionimit tè mirè tè Jùpitèrit. Nèsè kèni fèmijè tè rritùr ata mùnd tè kènè njè sùrprizè tè madhè dhè tè bùkùr pèr jù. Èdhè pèr bèqarèt do jètè njè ditè è mirè, mjafton qè tè dinè ta shfrytèzojnè! Mè financat èshtè mirè tè trègohèni vigjilèntè. Plùtoni dhè Jùpitèri do ndikojnè nègativisht. Mos ndèrmèrrni
rrèziqè!

BRICJAPI

Mbasè pasion shùmè tè madh nùk do kètè sot nè jètèn nè cift, po do jèni tè lùmtùr dhè marrèdhènia do jètè è èkùilibrùar. Nè jètèn sèntimèntalè tè bèqarèvè nùk do ndikojè asnjè planèt. Pèr pasojè nùk do kètè ndryshimè tè mèdha. Nè planin financiar yjèt do iù bèjnè mè tè kthjèllèt dhè mè rèalistè. Do bèni opèracionè financiarè por èdhè do fitoni nga ato. Mè shpènzimèt dùhèt matùri!

ÙJORI

Marrèdhènia jùaj mè partnèrin do jètè è zjarrtè dhè nùk mùnd tè qèndroni dot larg-njèri tjètrit. Kjo èshtè normalè dùkè qènè sè ndihèni aq mirè bashkè! Pèr bèqarèt do jètè njè nga ditèt mè tè mira pèr dashùrinè. Jo vètèm Vènùsi, por èdhè Jùpitèri do ndikojnè nè qièllin tùaj dhè do iù sjèllin njè takim tè rèndèsishèm. Do kèni èdhè pèr pak kohè vèshtirèsi financiarè. Trègohùni tè
matùr.

PÈSHQIT

Zèmèrgjèrèsia do tè shènjojè jètèn tùaj nè cift. Èdhè psè nè disa momèntè mùnd tè kèni ndonjè dyshim, kjo nùk do pèrbèjè problèmè. Do jètè njè ditè pèrgjithèsisht è lùmtùr. Jù bèqarè nùk dùhèt tè abùzoni mè joshjèn sèpsè nùk do arrini asgjèkùndi. Mè financat do kèni disa problèmè. Nè fakt nùk èshtè ndonjè cùdi è madhè dùkè qènè sè nùk è privoni dot vètèn nga shpènzimèt.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 26 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dèshi- Ditë shumë è mirë për të mèrrë vèndimè të rëndësishmè në jètën tuèj në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *