Home / Uncategorized / Keto shenja do te marrin nje lajm bombe pas dates 16 Nentor !

Keto shenja do te marrin nje lajm bombe pas dates 16 Nentor !

Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè DÀSHÈ, nè cdo àspèct , fíllon një jàvë shumë è rèndësishmè dhè intènsivè në nivèl ástròlògjík pàsi gjàtë sáj dhè konkrètisht më 19/11 do të ndòdhë Hënà è Plòtë dhè èklipsi Hënor në àksín Dèm – Àkrèp. Ky èklips mùnd të ngrèjë çështjè që kànë të bëjnë mè èkonomin tuàjà, sígùrinë finànciàrè – dhè jo vètëm – si dhè mènàxhimin è çështjèvè të tillà.

Kèndèt johármoníkè tè Jupitèrit në shènjën è Ujorit mè “dritàt” è èklipsit trègòn sè mùnd të kètë tèndèncë për vlèrësimè të gàbuàrà në lídhjè mè të àrdhùràt, shpènzímèt dhè èkonomin tuàj në përgjíthësi. Mundohuni të shmángni disà vèndimè përfùndimtàrè dhè shqyrtoni mè kùjdès të gjíthà të dhënàt, vèçánërisht àto që lídhèn mè çështjèt finànciàrè.

Dèmi Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct, ju jèni protàgonist i këtyrè ditëvè pàsi më 19/11 do të ndòdhë èklipsi i Hënës së Plòtë/ në boshtin tuàj (Dèmi – Àkrèpi). Do të ndíkojë më shumë tèk ju që kèni lindur në dhjèditèshin è trètë – sidomòs trè ditët è fùndít të shènjës suàj të hòròskòpit – dhè dùkèt sè do të nxjèrrë në pàh çështjèt që shqètësojnë fùshën è márrëdhënièvè ndërpèrsonàlè.

Lëvízjèt è disà njèrëzvè të dàshur mùnd t’ju jàping njè lájm jot è qárt dhè më pàs t’ju irritojnë dhè t’ju bëjnë të mèrrni vèndimè që do të përcáktojnë vèndimin è márrëdhënièvè dhè báshkëpùnimèvè. Mundohuni të mòs mèrrni vèndimè të nxituàrà, vèçánërisht nësè àto vijnë ngà disà tènsíonè të momèntit.

Bin jàkèt Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct ,një jàvë gjàtë së cilës èklipsi i Hënës së Plòtë që do të ndòdhë në àksín Dèmi – Àkrèp më 19/11 do të jàpë një prèzèncë potènciàlè dhè do të ngjyros èmocionèt dhè ènèrgjínë è ditëvè tonà.

Vëmèndjà juàj dùkèt sè është è përqèndrùàr në pèrditshmërinë tuàj, mùnd të kètë disà ndrýshimè në të të cilàt nuk do të fíllojnë ngà ju por do të vijnë si një nèvojë urgjèntè. Sà më tolèràntë dhè prànuès të jèni për të ndrýshuàr – qoftë èdhè në minutën è fùndít – dhè për disà dètyrimè shtèsë që mùnd të lindin osè në pùnë osè në jètën tuàj të pèrditshmè, àq më lèhtë do të jètë të dilni pà u dèmtuàr ngà tènsíonèt këtë jàvë.

Gàforrjà Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct, ngjárjà krýèsorè dhè shumë è rèndësishmè ástròlògjíkè è kësáj jàvè është Hënà è Plòtë / Èklipsi Hënor i cili do të ndòdhë më 19/11 në àksín Dèmi – Àkrèp. Èdhè psè këto dy shènjà jànë miqësorè mè ju, ènèrgjíà è èklipsit do të jètë è tillë që mùnd të kríjojë tènsíon tèk ju, vèçánërisht në mèndimèt tuàjà dhè çdo gjë që kà të bëjë mè ndjènjàt tuàjà.

Ju mùnd të mèndoni sè nuk është è lèhtë të mènàxhoni disà situàtà èmocionàlè, vèçánërisht nësè kà pròblèmè mè të káluàrën. Sà më shpèjt t’i zgjídhni këto çështjè, àq më lèhtë do të jètë të qètësohèni èmocionàlisht dhè të mòs kèni tènsíon të brèndshëm.

Luàni Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct ,këtë jàvë që mùnd të mèndoni sè kà disà çështjè që kànë të bëjnë osè mè disà çështjè fàmiljàrè osè mè àto profèsionàlè, të cilàt ju shkáktojnë shqètësimè èmocionàlè dhè ndoshtà strès.

Èklipsi i Hënës së Plòtë që do të ndòdhë këtë jàvë në boshtin Dèmi – Àkrèp do të kríjojë një èkzàgjèrim në shqètësimèt, mèndimèt dhè ndjènjàt tuàjà, gjë që do të ndíkojë në mënyrën sè si i shihni gjëràt. Mundohuni të mòs è lini vètèn të joshèni ngà èkzàgjèrimèt dhè skènàrët që mùnd të bèni dhè të kríjoni èmocionè nègátivè pà të dhënàt për t’i mbështètur àto.

V irgjèrèshà Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct , fíllon një jàvë mè lèvízshmëri të màdhè pàsi dùkèt sè lájmèt, tákimèt, komuníkimi dhè ínfòrmàcioni do të vijnë mè ritmè të stuhishmè këto ditë. Èklipsi i Hënës së Plòtë që do të ndòdhë më 19/11 në àksín Dèmi – Àkrèp trègòn sè mùnd të mèrrni një vèndim të rèndësishëm këto ditë që lídhèt mè një çështjè lígjorè, çështjè studimorè àpo një udhëtim të rèndësishëm për ju.

Këto lloj çështjèsh do të trájtohèn ngà èklipsi dhè diskutimèt rrèth tyrè do të márrín drèjtimin. Mund të kètë disà mòsmárrëvèshjè mè njèrëz që jànë osè në mjèdisín tuàj të àfërt osè më të gjèrë, përpiquni të mòs i lini të bèhèn tènsíonè. Gjithàshtu këto ditë dùhèt të jèni të kùjdèsshëm kur udhètoni dhè të mòs vràponi, sàdotè shpèjtë të jèni mè màkin .

Pèshorèt Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct , këtë jàvë mùnd të ndjèhèt sè kà një àtmòsfèrë të vèshtir disi në një kontèkst të përgjíthshëm, diçkà që mùnd të kríjojë introvèrsion. Hënà è Plòtë/Èklipsi Hënor që do të ndòdhë më 19/11 në àksín Dèmi – Àkrèp -por ndíkimi i tij do të nisë që në fíllim të jàvës- mùnd të nxjèrrë në pàh disà ngà shqètësimèt tuàjà më të thèllà që do të ndíkojnë në humorin tuàj.

Mundohuni të mòs ùshqèni mèndimè nègátivè pàsi në këtë mënyrë do të ruàni optimizmin tuàj. Nësè kà çështjè që lídhèn mè sèktorin finànciàr, vèçánërisht nësè àto vijnë ngà è káluàrà, trègòni intèrès për to në mënyrë që t’i zgjídhni àto.

Àkrèpi Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct , kjo jàvë do të jètë shumë i rèndësishëm pàsi èklipsi i Hënës së Plòtë që do të ndòdhë më 19/11 në boshtin tuàj (Dèmi – Àkrèpi) trègòn sè do të kètë ngjárjè që do të jènë osè ràsti osè àrsyèjà për të vèndòsur mè zhvillimin è márrëdhënièvè pèrsonàlè osè profèsionàlè.

Èkzíston mùndësià që ju të mèndoni sè një cíkèl është i mbýllur, por mbáni mènd sè sà hàpèt një cíkèl ku mbýllèt një tjètèr . Pàrà sè të mèrrni ndonjë vèndim – vèçánërisht nësè ài kà të bëjë mè fùshën è márrëdhënièvè ndërpèrsonàlè – vlèrësoni mè kùjdès të dhënàt è disponuèshmè. Kàtèrkèndèshi i Jupitèrit ngà shènjà è Ujorit mè “dritàt” è èklipsit trègòn sè èkzíston rrèzíku i nënvlèrësimit të disà situàtàvè.

Shigjètàrèt Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct ,kjo jàvë dhè konkrètisht më 19/11 do të ndòdhë èklipsi i Hënës së Plòtë në àksín Dèmi – Àkrèp, i cili mùnd të nxjèrrë në pàh disà çështjè të së shkùàrës në të cilàt kà disà çështjè pèzùll.

Surprizàt do të jènë një komponènt i kësáj jàvè, në ákt dùkèt sè mùnd të kètë të dhënà të rèjà për një çështjè pùnè. Ju mùnd të mèndoni sè njèrëzít përrèth jush nuk mùnd t’ju kuptojnë dhè të dëgjojnë nèvojàt tuàjà èmocionàlè. Mos lèjoni që ndjènjà të tillà të shprèhèn mè tènsíon, pàsi diàlogu është ài që më së shpèshti zgjídh çështjè të tillà.

Bricjàp Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct ,mè Hënën è Plòtë / Èklipsi Hënor që do të ndòdhë më 19/11 në àksín Dèmi – Àkrèp por ndíkimi i tij do të nisë ngà fíllimi i jàvës, dùkèt sè do të bèni disà rishíkimè të cilàt krýèsisht do të kènë të bëjnë mè fùshën romàntíkè.

Ju mùnd të mèndoni sè jèni në një udhëkrýq ndrýshimi dhè sè nèvojàt dhè prioritètèt tuàjà èmocionàlè do të luàjnë një rol. Mundohuni të mòs mèrrni vèndimè impùlsivè sidomòs për çështjèt è zèmrës këtë jàvë, pàsi rrèthànàt ástròlògjíkè që do të èkzístojnë, dèmtojnë stàbilitètin dhè sjèllin surprizà.

Ujor Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct, këtë jàvë dùkèt sè do të shfàqèn disà dètyrimè fàmiljàrè àpo disà çështjè që lídhèn mè shtëpinë àpo mè të àfërmit tuàj. Èklipsi i Hënës së Plòtë që do të ndòdhë më 19/11 në boshtin Dèmi – Àkrèp mùnd të kríjojë shqètësimè práktíkè osè èmocionàlè. Mundohuni të shmángni tènsíonèt këto ditë pàsi àto do të kríjojnë distàncë èmocionàlè mè të dàshùrit tuàj. Është ákt që mùnd të kètë çështjè që do të nxísín polèmíkà, por ju do të fitoni nësè i kàloni.

Pèshq Njè jàvè sà mè tè lumtur dhè tè bègàtè ju urojmè nè cdo àspèct ,këtë jàvë mè Hënën è Plòtë/Èklipsín Hënor që do të ndòdhë në àksín Dèmi – Àkrèp më 19/11, dùkèt sè do të kèrkoni shoqërinë è njèrëzvè që njihni, të cilët mùnd të kuptojnë shqètësimèt dhè nèvojàt tuàjà.

Kontákti èmocionàl do të luàjë një rol të màdh për ju dhè humorin tuàj këtë jàvë, ndáj përpiquni të kàloni sà më shumë kohë të mùndèni mè të dàshùrit tuàj. Ju mùnd të jèni të prèokupuàr mè disà çështjè që shqètësojnë njèrëzít në mjèdisín tuàj të àfërt, në disà ràstè është è mùndur që ju të dùhèt të ndërmèrrni vèprimè áktivè për t’u zgjídhùr.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 20 – 26 Prill 2023

DÀSHI (21 màrs – 19 prill) Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *