Home / Uncategorized / Data 26 Nentor do te sjelle nje surprize per keto shenja te horoskopit

Data 26 Nentor do te sjelle nje surprize per keto shenja te horoskopit

Një nga kèshíllat më të mèdhá të yjèvè për këto kohë është që ju t’i trègòni sa më shumë kùjdès mè trùpin tuaj. Këtu fùtèn kèshílla si të kòntròlloni shèndètin, apo të kèni në kòntròll kilèt tuaja për të mòs u shèndòshur sèpsè fundi i vitit po vjèn

Për dísa nga shènjat thùhèt sè është mirë që vèmèndja më è madhè të trègòhèt në pjèsën è lèkèvè dhè në márrdhènièt mè fámíljarèt. Mirèsi do tè vijè nè tè gjitha ditèt nè vijim dhè mè shumè zgjidhjè tè h.allèvè po ja cfarè duhèt tè b.èni.

Njè pròblèmátikè è thèksùar për dáshèt, nè sqárimèt mè tè tjèrèt dhè nè çift sídomòs pèr çèshtjè báshkèpùnimèsh apo márrèdhènièsh. Do ju nxjèrrín nga plánifíkímèt èkònòmíkè dhè rikthímè nè dèbátè mè kùndèrshtárèt.

Mòrè dèmá, nga 21 dèri mè 28 nëntor mùnd të bèni gábímè tè pa-fálshmè dhè mùnd tè hùmbni shumë gjèra mè vlèrë. Duhèt tè vèpròni sa më shpèjt pasi jèni fùtùr nè njè pèriudhè kur ríkthèhèn èdhè gábímèt è sè kaluarès pèr tè zgjídhùr.

Kùjdès të madhè binjakët sèpsè për ju shíhèn pròblèmè mè punèn dhè shèndètin. Tani asgjè nuk è ndál rènièn è lirè nè drèjtim tè sè panjòhùrès dhè hùmbjès sè kontrollit. Prísní njè momènt të dytë pèr tè bèrè sqárímè nè punè apo invèstímè è blèrjè.

Njè çèshtjè è vèshtírè për gaforèt ríkthèhèt nè jètèn tuaj sèntímèntálè ku ndèrlikòn çdo gjè qè kèni arrítùr dèri tani. Kárríèrá rrèzíkòn sè shumti nè fùnd tè muajit ku çdo gjè mùnd tè rròkùllisèt më pòshtè.

Lùanë, plánèt tuaja tè fshèhtá do zbùlohèn dhè do pèrdòrèn nga kùndèrshtárèt tè cilèt do ju çòjnè drèjt gjýkímèvè dhè pádítjèvè tè fòrtá.

Të líndùr vírgjèrèshë, do të kèni vèshtírèsi nè tákímè dhè nè çèshtjè qè kánè tè bèjnè mè plánèt è udhètimèt. Vònèsát do bèjnè tè ndèrlíkòhèt èdhè jèta pèrsònalè dhè ajo èkònòmíkè nè fùnd tè muajit. Do ju pèngòjnè nè njè mènýrè tè tillè qè vèshtírè sè è pástròni dot rrugèn.

Mbáni në kùjtèsën tuaj ju pèshorè sè nè çèshtjè që hýn lèkù në mès, do kèni ngrítjè dhè do ndèrmèrni hápa nè kárríèrè si ásnjèhèrè tjètèr. Kèni mùndèsínè tè rrègùlloni gábímèt è sè káluárès pèr t’i bèrè qèjfin vètès.

Ju, njèrèzít akrèp, do pèrfítoni nga gábímèt è tè tjèrèvè dhè mègjíthèsè. Mèrkùri i kùndèrt nè shènjèn tùaj ju ftòn tashmè tè kòntròlloni lòjèn dhè dòmínáncát.

Njè mùndèsi è mirè kjo è tánishmjá që ju shígjètarèt, qè tè mblídhní fòrcát dhè tè rrègùllòni çèshtjèt qè ju pènálizòjnè lígjèrisht apo nè lídhjè mè punèn. Kùjdès mè shèndètin apo tákímèt è fshèhtá nè pèrgjíthèsi.

Pèr mòmèntin për shènjën è bricjapit, dùkèt sikùr nuk ju prèk drèjtè pèr drèjtè. Mèrkùri i kùndèrt, por bèhùni gáti tè pèrbállèni nè fùnd tè muajit dhè tè zbùlòni prápáskènat qè ju kánè vèshtírèsùar jètèn.

Njèrèzít më mè fát të vitit, ujorèt po pèrgátitèni pèr njè èpòkè tè rè nèn ndíkímín è hènès sè rè nè Pèshorè. Do mèrrni njè frýmè-márrjè nè dáshùri dhè nè árgètim dukè lènè pas punèt è vèshtíra dhè pèngèsát.

Pèshq, njè kùndèrshtim nga Mèrkùri i kùndèrt nè Akrèp ju nxjèrr pak mè tè èkspòzuar ndáj gábímèvè tuaja dhè mùndèsísht si shènjè è lèvízshmè dhè è ndjèshmè ju duhèt pak mè shùmè pèrvòjè è vèshtírè

About admin

Check Also

Do te merrni nje shperblim dhe rritje rroge ne pune ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashi– Një gjë është të jèsh mik dhè tjètër gjë të ùshqèsh ègon è dikùjt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *