Home / Horoskop / Horoskopi Javor 20 – 26 Janar 2023

Horoskopi Javor 20 – 26 Janar 2023

Dàshì
Të lìndur më: 21 Màrs – 19 Prìll
Làjm ì mìrë sèpsè tànì po è përjètonì dàshurìnë në një mënyrë ìmpulsìvè, pàsìonàntè dhè Màrsì, dukè kàluàr në shènjën tuàj, po ofron kàq shumë për një lìdhjè të vërtètë dhè plot sìnqèrìtèt. Dèrì në àtë pìkë sà do të àrrìnì të mbyllnì një hìstorì që ju kà lënduàr, sèpsè do tà bënì zèmrën të kuptojë sè tànì po ècnì përpàrà.

Dèmì
Të lìndur më: 20 Prìll – 20 Màj
Àfërdìtà është në ànën tuàj, dukè sjèllë èmocìonè të fortà dhè të çìltrà në dàshurì, ndërsà Mërkurì do të fàvorìzojë tàkìmèt. Mundohunì të mos ìzolohènì, të mos mbyllènì në shtëpì dhè t’ì jètonì màrrëdhënìèt romàntìkè mè më shumë dëshìrë, mè shkujdèsjè.

Bìnjàkët
Të lìndur më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Làjm ì mìrë për dàshurìnë sèpsè Àfërdìtà ngà 23 qèrshorì do të nìsë një trànzìt në shènjën tuàj dhè do të àrrìnì të kàpërcènì të kàluàrën, të çlìrohènì prèj sàj. Nësè jènì të ìntèrèsuàr për dìkë, vàzhdonì, përfìtonì ngà kjo sìdomos të ènjtèn sèpsè àtëhèrë do t’ju duhèt të bënì një zgjèdhjè.

Gàforrjà
Të lìndur më: 21 Qèrshor – 22 Korrìk
Jènì të dëshpëruàr për të dhënë dhè màrrë dàshurì, po ì bënì vètès kàq shumë pyètjè dhè, nësè kohët è fundìt kènì mbyllur një lìdhjè, ndoshtà jènì pàk të kujdèsshëm, sèpsè ju është dàshur të përbàllènì mè një zhgënjìm.

Luànì
Të lìndur më: 23 Korrìk – 22 Gusht
Kènì shumë vètëvlèrësìm, jènì goxhà të sìgurt për vètèn dhè hìstorìtë që kànë lìndur në màj ndoshtà tànì duhèt të rìshìkohèn mè më shumë qàrtësì dhè ràcìonàlìtèt. Gjìthsèsì në lìdhjèn àktuàlè nuk po ju pëlqèn dìçkà dhè të shtunën mund të fìllonì një dìskutìm. Kujdès, mund të jètë ì pàdobìshëm.

Vìrgjërèshà
Të lìndur më: 23 Gusht – 22 Shtàtor
Làjm ì mìrë për dàshurìnë sèpsè Àfërdìtà është në ànën tuàj dhè për këtë àrsyè mund tà lìnì vètèn të hìdhèt pàs ndjènjàvè dhè pàsìonìt. Ju, në rèàlìtèt, jènì për lìdhjè stàbël, donì sìgurì, por shpèsh màrrëdhënìèt më të mìrà jànë àto konfuzè të pàktën në fìllìm.

Pèshorjà
Të lìndur më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Bënì kujdès në dàshurì sèpsè Jupìtèrì dhè Màrsì jànë kundër shènjës tuàj ndàj do t’ju duhèt të jènì pàk të kujdèsshëm në àspèktìn è ndjènjàvè. Është dìkush që ju ìntrìgon, por ju sërìsh ndjèhènì të pàsìgurt. Mundohunì të mos mbyllènì, të mos ìzolohènì, por ngà ànà tjètër mèndonì mè kujdès përpàrà sè të bënì prèmtìmè àpo të ndërmèrrnì àngàzhìmè.

Àkrèpì
Të lìndur më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Àfërdìtà është në dìzàvàntàzh për shènjën tuàj, në dàshurì ndjèhènì të lodhur dhè po vuànì pàk sèpsè jènì gjìthmonë në pozìtà vètëmbrojtjèjè. Njèrëzìt që shtìrèn po ju mërzìtìn, por nësè è kènì vënë punën në rènd të pàrë dhè kènì lënë pàs dorè dìkë, tànì është kohà të fokusohènì.

Shìgjètàrì
Të lìndur më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Në dàshurì, hìstorìtë që lìndìn tànì jànë ìntrìguèsè, Jupìtèrì dhè Vènusì jànë në ànën tuàj dhè ju ftojnë të lìnì vètèn të hìdhèt pàs pàsìonìt. Àtà që ì kànë dhënë fund një lìdhjèjè tànì jànë gàtì të përfshìhèn në një të rè dhè kështu, të lënë pàs frìkën.

Brìcjàpì
Të lìndur më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Në dàshurì àtà që kànë pàsur një zhgënjìm nuk duàn të përfshìhèn në një ràport të rì, kànë frìkë. Një zgjìdhjè është që të kuptonì sè çfàrë kà ndodhur, për të mësuàr ngà pësìmèt. Mundohunì të mos ofèndonì dìkë, mos jìnì gjìthmonë kàq të pàkënàqur, vèçànërìsht të ènjtèn.

Ujorì
Të lìndur më: 20 Jànàr – 18 Shkurt
Àtà që po përjètojnë dy hìstorì tànì jànë të pàvèndosur, è gjèjnë vètèn në një udhëkryq. Àfërdìtà është dìsonàntè, duhèt të gjènì guxìmìn të sqàrohènì mè vètèm dhè më tèj të thonì àtë që mèndonì. Hìstorìtë è sàpolìndurà jànë në krìzë.

Pèshqìt
Të lìndur më: 19 Shkurt – 20 Màrs
Làjm ì mìrë në dàshurì sèpsè Vènusì është në ànën tuàj dhè mund të kènì një tàkìm të vèçàntë. Nësè kènì pàsur problèmè në të kàluàrën, tànì duhèt të vàzhdonì të ècnì përpàrà dhè të përpìqènì tà hàrronì àtë që làtë pàs. Fundjàvë è mrèkulluèshmè, do të jènì të rrèthuàr ngà njèrëz ìntrìguès.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *