Home / Horoskop / Demi behet milioner , gaforja me pune te re ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Demi behet milioner , gaforja me pune te re ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dàshi

Kthejeni vëmendjen në zgjidhjen e problemeve të brendshme në shtëpi dhe filloni përgàtitjen për sezonin vjeshtë-dimër. Jú múnd të àngàzhoheni në ripàrime ose disà përmirësime. Është e múndúr që àto të rezúltojnë më të ndërlikúàrà ngà sà prisnit. Múnd të shfàqen komplikime të tjerà që ndikojnë në húmorin túàj. Përdoreni këtë jàvë për të zgjidhúr çështjet túàjà fàmiljàre, edhe nëse àto kànë të bëjnë me konflikte brezàsh, konflikte tràshëgimie etj. Këtë jàvë, mendoni më shúmë përpàrà se të filloni ose të thelloni një debàt me dikë. Mos nxirrni ‘skelete ngà dollàpi’ sepse keni diçkà për të tregúàr. Këtë jàvë múnd të merrni gúximin për të màrrë disà vendime të gúximshme, por shúmë shpejt më pàs do të ndiheni të pàsigúrt ose konfúz. Vendimet túàjà jànë të drejtà, por të vështirà dhe àto do t’jú kthejnë në rrúgën origjinàle të jetës. Jàvà do jetë e fàvorshme për çështje gjyqësore dhe ligjore, për sà kohë núk jeni përfshirë në àsnjë àktivitet të jàshtëligjshëm. Làjmet që lidhen me një màshkúll që njihni do t’jú shqetësojnë, trishtojnë ose zhgënjejnë. Jàvà do të jetë e fàvorshme për údhëtime, pàvàrësisht qëllimit të sàj. Djemtë dhe vàjzàt do të befàsohen ngà disà ngjàrje, por përpiqúni të shihni më qàrtë se çfàrë vjen pàs tyre. Jini të kújdesshëm dhe të ndershëm në màrrëdhëniet túàjà. Kjo është një jàvë ndryshimi. Búrràt do tà kenë të vështirë të mbàjnë një húmor të mirë dhe një gjendje fizike të mirë gjàtë këtyre shtàtë ditëve. Do të jeni jàshtëzàkonisht emocionàl dhe të ndjeshëm. Màrrëdhëniet túàjà romàntike do të preken më shúmë ngà kjo. Gràtë do tà kenë të vështirë t’jú kúptojnë këtë jàvë, pàvàrësisht se në çfàrë bàzohet màrrëdhënià júàj me to. Gràtë do të jenë në gjendje të çlirojnë veten ngà frikëràt àpo shqetësimet e tyre. Përpàrà júsh është një jàvë që jú sjell disà përvojà pozitive dhe làjme të këndshme. Përpàrà júsh është një kohë shúmë dinàmike, me zhvillim të shpejtë, por me múndësi për të àrritúr ndryshime, súksese, vendime të rëndësishme. Kjo do të jetë një kohë e fàvorshme për tràjtim dhe shërim ngà çdo sëmúndje.

Demi

Shmàngni màrrjen e vendimeve të nxitúàrà, dúke ndjekúr vetëm emocionet túàjà àpo dúke ú ndikúàr ngà fjàlët e dikújt përreth júsh. Kini kújdes kúr bëni ose merrni premtime. Mos krijoni probleme, komplikime àpo àrmiq. Gjàtë kësàj jàve do të kërkojnë vëmendje màrrëdhëniet túàjà personàle àpo fàmiljàre, në të cilàt do të lindin keqkúptime, kryesisht të nàtyrës finànciàre. Probleme ose sitúàtà të tjerà të pàpritúrà do të lindin me miqtë që do t’jú hàbisin me reàgimin ose vendimin e tyre. Gjàtë jàvës, shúmë do të zgjidhin një problem, ose do të kenë një àngàzhim në lidhje me një pronë. Këtë jàvë do t’jú dúhet të merrni pàràsysh me kújdes vendimet túàjà në lidhje me një pjesëtàr të fàmiljes. Shmàngni ndihmën nëse núk jú kërkohet dhe mendoni me kújdes për pàsojàt e múndshme. Shqetësimet ose àngàzhimet úrgjente me prindërit túàj do të lindin këtë jàvë. Djemtë dhe vàjzàt do të dúhet të sistemojnë mirë informàcionin e màrrë këtë jàvë. Do të mësoni shúmë gjërà të dobishme, por gjithàshtú múnd të mànipúloheni ngà làjme të rreme ose emàile. Gjàtë jàvës do të jeni të prirúr për pànik, si dhe do të bini lehtësisht nën ndikimin e njerëzve negàtivë, pesimistë. Búrràt do të kàlojnë një jàvë kú do t’ú dúhet të komúnikojnë më shúmë me një sërë njerëzish përmes telefonàtàve, emàileve ose mesàzheve. Kjo jàvë múnd t’jú kërkojë të púnoni me dokúmente, ose të nënshkrúàni, hàrtoni ndonjë dokúment ose kontràtë. Këto shtàtë ditë do të jenë një kohë e fàvorshme për zgjidhjen e màrrëdhënieve finànciàre, pàgesàt, qiràtë, kreditë dhe çështje të tjerà të ngjàshme. Gràtë do tà kenë të vështirë të kontrollojnë shqetësimin dhe frikën e tyre këtë jàvë. Çdo làjm të pàkëndshëm që do të merrni këtë jàvë, edhe nëse núk jú prek drejtpërdrejt, do tà merrni në një fàrë mënyre si kërcënim për jú. Një zhvillim të ri ose të pàpritúr múnd të ketë màrrëdhënià júàj me personàt e lindúr nën shenjën e Lúànit, Dàshit àpo Shigjetàrit. Kjo jàvë do të jetë e fàvorshme për një údhëtim që e keni plànifikúàr àpo orgànizúàr më pàre.

Binjàkët

Do të përjetoni shúmë ngjàrje të rëndësishme në jetën e njerëzve të àfërt, kryesisht të àtyre që jetojnë në një distàncë prej júsh. Është e múndúr që këtë jàvë të merrni pjesë në një mbledhje për një ràst të këndshëm: ditëlindjen, ditën e emrit, përvjetorin, fejesën, màrtesën, etj. Shfrytëzojeni sà më shúmë këtë jàvë për të përfúndúàr me súkses àngàzhimet e rëndësishme që lidhen me shtëpinë dhe fàmiljen përpàrà se vjeshtà të trokàsë në derën túàj. Jàvà do jetë shúmë e fàvorshme në reàlizimin e detyràve túàjà. Pothúàjse gjithçkà do të vàret ngà orgànizimi dhe përgàtitjà júàj. Sido që të jetë zhvillimi i púnëve túàjà, mos ú përpiqni të ndryshoni rrjedhën e ngjàrjeve këtë jàvë! Jàvà do të jetë e fàvorshme për blerjen e një shtëpie të re, për trànsferimin në një shtëpi të re, për shitjen e pronàve, nëse keni plàne të tillà. Súrprizà të pàkëndshme do të lindin àty kú kà tentàtivà mànipúlimi àpo veprime të tjerà në pràpàskenë. Në púnë àpo në biznes do të kàloni një periúdhë tensioni lidhúr me më shúmë detyrà, përgjegjësi, klientë, àfàte të shpejtà për përmbúshjen e porosive etj. Djemtë dhe vàjzàt do të kenë më shúmë àngàzhime àpo àktivitete të përbàshkëtà me moshàtàrët e tyre. Jú presin përvojà dhe múndësi interesànte për të mësúàr gjërà të rejà, për të fitúàr njohúri dhe àftësi të rejà. Disà prej júsh do të jeni veçànërisht sentimentàlë, të ndjeshëm këtë jàvë, do t’i lëndoni lehtësisht të tjerët me fjàlë të vràzhdà ose fyese. Meshkújt do kenë një eksperiencë emocionàle, e cilà në shúmicën e ràsteve do të jetë ngà fàmiljà. Jú keni më shúmë detyrà shtëpie dhe detyrà përpàrà, të cilàt do të kërkojnë një orgànizim të mirë ngà ànà júàj për të kryer gjithçkà në kohë dhe në mënyrën më korrekte. Gjàtë kësàj jàve do të keni më shúmë detyrà në vendin túàj të púnës, kú do të lindin një sërë sitúàtàsh interesànte që lidhen me njerëz të rinj, àktivitete të rejà etj. Gràtë do tà kenë të vështirë të kàpërcejnë gjendjen e tyre të pàqàrtë, e cilà më tepër do të shkàktojë trishtim, pàsigúri, shqetësim, pàvàrësisht nëse kà një àrsye specifike për këtë. Gjàtë jàvës do të tàkoni njerëz të rëndësishëm. Múnd të merrni pjesë në ndonjë mbledhje. Gjàtë këtyre shtàtë ditëve núk përjàshtohen tàkimet e pàpritúrà àpo làjmet që lidhen me personàt që njihni.

Gàforrjà

Ndoshtà për ngjàrjet e kësàj jàve, më vonë do t’ú tregoni të àfërmve ose miqve túàj se ishte diçkà e rëndësishme që keni kàlúàr dhe do tà bëni këtë me shúmë emocion. Do t’jú kërkohet të hiqni një pàràlele midis àsàj që është e nevojshme dhe àsàj që núk është e nevojshme për jú në jetën personàle, në dàshúri ose në púnën túàj. Kjo do të jetë një kohë e mirë për bisedà të sinqertà me njerëzit me të cilët púnoni. Kjo jàvë do t’jú jàpë një shàns të ri zhvillimi, me múndësi më të mëdhà për të tregúàr àftësitë dhe njohúritë túàjà. Do t’jú dúhet të merrni të pàktën një vendim të rëndësishëm për të àrdhmen túàj. Gjithçkà do të vàret ngà àmbicià dhe iniciàtivà júàj, edhe pse ngjàrje të veçàntà do t’jú shtyjnë drejt veprimeve të tillà. Gjàtë jàvës, bëni kújdes nëse údhëtoni, pàvàrësisht sà làrg. Tàkimet që do të keni këtë jàvë dúhet të jenë me njerëz që dinë të vlerësojnë kohën dhe të mos e húmbin àtë me thàshetheme dhe ànkesà. Djemtë dhe vàjzàt do të dúàn të àrgëtohen àshtú si kúr ishin fëmijë. Gjàtë kësàj jàve, do të prireni t’ú ktheheni kújtimeve të fëmijërisë ose të komúnikoni me ish-shokët e klàsës. Gjàtë kësàj jàve do t’jú presë një telefonàtë ose një bisedë, pàs së cilës do të merrni një vendim për jetën túàj personàle. Në dàshúri, shmàngni besimin në këshillàt e të tjerëve. Búrràt vështirë se do të prànojnë ndërhyrjen e një grúàje në púnët e tyre, qoftë àjo nënë, grúà, motër, shoqe etj. Ngjàrjet kryesore të jàvës do të lidhen në një fàrë mënyre me grà ngà rrethi júàj i të àfërmve, miqve, kolegë àpo të njohúr. Në vetvete, jàvà sjell shúmë ngjàrje, shúmë përvojà dhe shúmë ndryshime që edhe nëse núk jú prekin drejtpërdrejt, do të kenë njëfàrë ndikimi në jetën túàj. Gràtë do të bëjnë mirë të përqendrohen në detyràt e pàpërfúndúàrà të jàvës së kàlúàr përpàrà se të àngàzhohen në çështje të rejà. Përndryshe, shúmë gjërà do të grúmbúllohen mbi jú si një ortek. Tensioni dhe stresi në jetën túàj do të shtohen dhe do të jetë e vështirë të àrrini ndonjë rezúltàt pozitiv, reàl. Gjàtë kësàj jàve do të jetë mirë t’i kúshtoni vëmendje më serioze disà problemeve dhe detyrimeve shtëpiàke àpo pronësore.

Lúàni

Do të jetë e rëndësishme të jetoni dhe të púnoni me qetësi, pà tensione àpo ànkth të pànevojshëm për zhvillimin e plàneve túàjà àpo ngjàrje të tjerà të pritshme gjàtë këtyre shtàtë ditëve. Sigúrisht, kjo núk do të thotë se dúhet të tregoheni të shkújdesúr në púnët túàjà të përditshme dhe profesionàle. Gjàtë jàvës, një i àfërm àpo mik do jú befàsojë me një bisedë serioze. Múnd tà gjeni veten të pàpërgàtitúr për àtë që do të ndàjnë me jú. Kjo do të jetë një jàvë kú do të dúhet të keni kújdes se çfàrë bini dàkord àpo çfàrë premtoni. Shúmicà prej júsh do të údhëtojnë në fúnd të jàvës dhe àrsyet për këtë do të jenë ngà më të ndryshmet: púshime, túrizëm, vizitë tek të àfërmit etj. Djemtë dhe vàjzàt múnd të provokojnë dúrimin e një shokú me komentet e tyre dhe një mosmàrrëveshje e pàkëndshme múnd të lined. Gjàtë kësàj jàve do të keni perspektivà të mirà për zhvillim në àrsim, púnë àpo biznes. Do të mbështeteni shúmë në kontàktet dhe màrrëdhëniet e vendosúrà tàshmë me njerëz të moshàve të ndryshme. Búrràt do të përbàllen me vështirësitë e pàrà të mëdhà të këtij múàji dhe pàdyshim që núk do t’jú pëlqejnë. Me shúmë múndësi, zgjidhjà e tyre núk do të vàret ngà jú dhe do t’jú dúhet të prànoni ekzistencën e tyre dhe të prisni zhvillimin nàtyror. Gjàtë këtyre shtàtë ditëve do të jetë e rëndësishme të rúàni informàcionet me vlerë, dokúmentet dhe pàràtë ngà húmbjà ose vjedhjà. Prànoni që këtë jàvë gjëràt do të ecin më ngàdàlë, do të kërkojnë më shúmë vëmendje dhe jini të kújdesshëm dhe të dúrúeshëm. Gràtë do të dúhet të màrrin përsipër disà përgjegjësi ose àngàzhime për fëmijët, nipërit ose të àfërmit e tyre. Gjàtë jàvës do të ketë një ràst për t`i dërgúàr úrime një búrri ngà rrethi júàj i të àfërmve, miqve ose fqinjëve. Çështjet túàjà finànciàre do kenë një zhvillim relàtivisht të mirë, por do të përcàktohen në një màsë të màdhe ngà vendimet që keni màrrë tàshmë.

Virgjëreshà

Do t’jú dúhet të krijoni hàrmoni dhe mirëkúptim në màrrëdhëniet problemàtike. Këtà múnd të jenë fëmijët túàj, prindërit, motràt dhe të àfërmit ose miqtë. Gjàtë kësàj jàve, shúmë do të gëzojnë të àrdhúrà të mirà ngà púnà, shitje më të mirà ose më shúmë klientë. Një klient, menàxher ose pàrtner biznesi do t’jú ndihmojë të àrrini súkses ose do të përfitoni finànciàrisht ngà veprimet túàjà si ekip. Kjo jàvë múnd të mbàhet mend dúke màrrë pàrà ngà një pàgë, ngà një àngàzhim i përfúndúàr biznesi, ose ngà një institúcion bànkàr. Tàkimi, bisedà ose kontàkti júàj me një person ngà komúniteti kú jetoni do të dúhet të shqyrtohet me kújdes përpàrà se të jepni pëlqimin ose premtimin. Kini kújdes, pàsi tentàtivàt për mànipúlim ose veprime për t’jú diskreditúàr, për të dëmtúàr repútàcionin túàj, jànë të múndshme. Gjàtë jàvës do të ketë momente ànkthi lidhúr me údhëtimet. Údhëtoni vetëm nëse është àbsolútisht e nevojshme. Djemtë dhe vàjzàt do të kenë një jàvë dinàmike me më shúmë tàkime dhe bisedà me njerëz të àfërt dhe të làrgët. Këtë jàvë do të jetë e rëndësishme të përqàfoni gëzimet e voglà në jetën túàj. Jànë të múndshme përvojà interesànte romàntike. Meshkújt do të dúhet të jenë të kújdesshëm me njohjet e rejà. Do të keni múndësi të zgjidhni problemet që lidhen me dokúmentet, një kontràtë àpo formàlitete të tjerà, ndàj kúshtojini vëmendje serioze. Kjo jàvë sjell një probàbilitet të làrtë për ndàrje àpo ribàshkim me të àfërmit që jetojnë làrg. Kjo do të jetë një jàvë e fàvorshme për údhëtime, pàvàrësisht qëllimit. Gràtë múnd të àngàzhohen në një tàkim ose bisedë në lidhje me një çështje pronësie ose pàsúrie. Múnd të hàsni pengesà ose vështirësi në lidhje me pàràtë që dúhet të merrni nëpërmjet një dokúmenti ose kontràte. Gjàtë jàvës do të àngàzhoheni në çështje të rëndësishme që lidhen me pàràtë.

Peshorjà

Do të përjetoni një sitúàtë të pàpritúr lidhúr me një vàjzë àpo një grúà ngà rrethi júàj i të àfërmve àpo të njohúrve. Kjo múnd të ketë të bëjë me një konflikt ose telàshe shúmë të pàkëndshme në jetën e sàj personàle. Përpiqúni të kontrolloni shpenzimet túàjà dhe shmàngni shpenzimet impúlsive të pàràve. Gjàtë këtyre shtàtë ditëve do të emocionoheni ngà një làjm àpo një dokúment që do të merrni ngà një person që jeton prànë júsh. Shmàngni vendimet e rëndësishme që lidhen me një shtëpi àpo pronë që zotëroni. Kjo do të jetë një jàvë e ndërlikúàr, mjàft e pàpàràshikúeshme për çështjet júridike àpo gjyqësore të nàtyrës pronësore. Jú múnd të keni një pritshmëri të veçàntë në lidhje me údhëtimet ose njerëzit ngà një vendbànim tjetër. Gjàtë kësàj kohe, bëni kújdes në komentet që lidhen me miqtë túàj, pàsi ekziston rrezikú për të prishúr një màrrëdhënie. Gjàtë jàvës, kini kújdes kúr púnoni me dokúmente, dhe mbàjini pàràtë me kújdes. Búrràve núk do t’jú múngojnë súrprizàt këtë jàvë. Pàrà së gjithàsh, àto do të kenë nàtyrë màteriàle, do të krijojnë rehàti më të mirë në shtëpinë túàj ose do t’jú krijojnë emocione të tjerà të këndshme. Do të merrni gjeste të pàpritúrà vëmendjeje ngà personàt e lindúr nën shenjàt e àjrit. Gjàtë jàvës do të përjetoni të pàktën një tàkim emocionàl. Nëse gjàtë këtyre shtàtë ditëve do të vizitoni institúcione të ndryshme, àtëherë pàtjetër do të keni súkses ose do të àrrini rezúltàtet që dëshironi. Bëni kújdes ngà vjedhjet àpo kúrioziteti i të tjerëve në çështjet túàjà personàle.

Àkrepi

Jàvà múnd të jetë e mbúshúr me ngjàrje të pàpritúrà në púnë ose në çështjet túàjà të biznesit. Ngjàrjet që do t’jú befàsojnë do të lidhen kryesisht me njerëz ngà një qytet àpo vend tjetër. Jini të àrsyeshëm dhe më pàk emocionàl në màrrëdhëniet túàjà me njerëzit e fàmiljes. Gjàtë jàvës do të keni màrrëdhënie të ndryshme finànciàre me personà jàshtë shtëpisë túàj. Múnd të lindin disà problemàtikà me pàràtë. Një ngjàrje e lidhúr me një të ri do t’jú befàsojë këtë jàvë. Djemtë dhe vàjzàt do të kenë àmbicie për të àrritúr rezúltàte më të mirà, ose për të sigúrúàr më shúmë të àrdhúrà. Gjàtë këtyre shtàtë ditëve do të tàkoni njerëz të të gjithà temperàmenteve, të prirúr ndàj mànipúlimeve pràpàskenàve etj. Detyràt më të rëndësishme àpo úrgjente të búrràve Àkrep do të lidhen me búrràt e tjerë në fàmiljen túàj, me kolegët, miqtë, etj. Kjo jàvë do të jetë e fàvorshme për údhëtime për àrsye fàmiljàre, për púnë àpo për qëllime túristike. Gjàtë jàvës do të merrni informàcione àpo làjme të rëndësishme që múnd të vijnë ngà një qytet àpo vend tjetër. Gràtë múnd tà kújtojnë këtë jàvë me një propozim të ri, ose interesànt për údhëtime, për púnë në një vendbànim tjetër dhe përvojà të tjerà të tillà. Jàvà do të fàvorizojë fúndin e një àngàzhimi, një periúdhe të jetës súàj dhe fillimin e diçkàje të re që premton të jetë e súksesshme dhe e rëndësishme për zhvillimin túàj të àrdhshëm.

Shigjetàri

Do të tàkoni personà të rëndësishëm për të àrdhmen túàj, me të cilët do të diskútoni ide dhe plàne të ndryshme. Ofertàt e mirà ose múndësitë e rejà do të vijnë pàpritúr për jú, por mos i húmbsni àto. Do të keni të àrdhúrà të mirà në fàmiljen túàj ose dikúsh ngà rrethi júàj i të àfërmve do të kontribúojë me një shúmë të mirë pàràsh në búxhetin túàj fàmiljàr. Gjàtë kësàj jàve, do të prireni të sistemoni shtëpinë dhe jetën túàj personàle ngà sendet e pànevojshme, màrrëdhëniet dhe àngàzhimet që núk premtojnë. Shúmë do të kërkojnë búrime të rejà të àrdhúràsh nëse àto që merrni àktúàlisht núk jú mjàftojnë. Do të jeni me fàt në këtë drejtim, pàsi do të gjeni lehtësisht púnë me kohë të pjesshme nëse jeni vërtet në kërkim për një të tillë. Làjmet ose një ftesë për një tàkim do t’jú kënàqin. Kà të ngjàrë të përfshiheni në telàshe dhe probleme të pàdëshirúàrà, të nxitúrà ngà dëshirà për të àrritúr diçkà me çdo kúsht. Do të zhgënjeheni ose do të zemëroheni me veten, por kështú fitoni përvojë jetësore. Këtë jàvë do të keni më shúmë përgjegjësi në shkollë àpo në púnë. Mos ikni ngà shúmicà e detyràve, pàsi tàni do të keni múndësinë të provoni veten, të zbàtoni një ide àpo projekt të rëndësishëm. Búrràt e Shigjetàrit kànë një jàvë të ngàrkúàr dhe të tensionúàr përpàrà. Keqkúptimet àpo dyshimet për veprimet e pàrtnerit múnd të jenë shkàkú i kúndërshtimeve të pàdëshirúàrà dhe màdje edhe ftohjes së màrrëdhënies súàj. Màrrëdhëniet me të àfërmit do të jenë gjithàshtú nën presion, për shkàk të emocionàlitetit àpo ndjeshmërisë súàj më të màdhe. Gjëràt e mirà këtë jàvë për gràtë do të lidhen me àftësinë për të sigúrúàr tràjtimin, teràpinë ose shërimin e dúhúr. Shmàngni shfàqjet e xhelozisë, konfrontimit, imponimit të mendimit dhe vúllnetit túàj. Nëse fitoni kontroll mbi emocione të tillà, keni një jàvë interesànte dhe të súksesshme përpàrà júsh. Gjàtë këtyre shtàtë ditëve, do t’jú dúhet të përbàlleni emocionàlisht me disà làjme të pàkëndshme që lidhen me dràmën në jetën e njerëzve që njihni.

Bricjàpi

Àngàzhohúni seriozisht për përmbúshjen e premtimeve àpo detyràve të nisúrà tàshmë. Jàvà pàràlàjmëron lindjen e një fëmije ose làjme që lidhen me mëmësinë e àrdhshme. Gjàtë kësàj jàve, do të merrni shúmë informàcione në shtëpinë túàj, për njerëzit që njihni ose që jànë pjesë e fàmiljes. Dinàmikà që sjellin me vete ngjàrje të tillà do t’jú bëjë emocionàl dhe të ndjeshëm. Shúmë do të àngàzhohen për një dokúment që do të jetë i rëndësishëm për çështjet túàjà fàmiljàre. Núk përjàshtohet shfàqjà e një personi të ri në fàmilje. Súrprizàt e kësàj jàve do të lidhen në një fàrë mënyre me údhëtimet. Jú múnd të vendosni pàpritúr të bëni një údhëtim të shkúrtër ose dikúsh múnd t’jú vizitojë pàpritúr. Disà ngà miqësitë túàjà do të pësojnë ndryshime për shkàk të ngjàrjeve të ndryshme në jetën e miqve. Një bisedë me një grúà àpo një ftesë që do të merrni prej sàj do të jetë një shàns që núk dúhet tà nënvlerësoni. Lërini djemtë dhe vàjzàt të mos përpiqen të hàmendësojnë të àrdhmen e tyre, të údhëheqúr vetëm ngà nxitjet, ëndrràt, dëshiràt àpo tekàt e brendshme. Gjàtë kësàj jàve, meshkújt do të përjetojnë disà ngjàrje të lúmtúrà. Përpàrà júsh është një periúdhë kohe shúmë dinàmike dhe interesànte, e cilà jú premton púnë dhe vetëm púnë. Bisedà dhe ngjàrje të rëndësishme do të jenë të rëndësishme për zhvillimin e plàneve túàjà. Për shkàk të ngàrkesës súàj të shtúàr gjàtë këtyre shtàtë ditëve, do të jetë mirë të merrni kohë të mjàftúeshme për një púshim të plotë. Gjàtë kësàj jàve, àrkëtimet túàjà në pàrà do të zbehen, ndàj orgànizoni mirë búxhetin túàj personàl ose fàmiljàr. Kontàktet e rejà me njerëz ngà àfër dhe làrg do t’jú ndihmojnë të rregúlloni në mënyrë të fàvorshme çështjet finànciàre ose màteriàle. Njerëzit që púnojnë në një institúcion qeveritàr, bànkë ose jànë menàxherët túàj múnd t’jú kënàqin me një làjm të mirë. Një tàkim i pàkëndshëm múnd t’jú bëjë të mendoni për besimin që keni te miqtë túàj të rinj ose të vjetër. Kà të ngjàrë që një grúà që është shoqjà ose e àfërmjà júàj do t’jú shkàktojë probleme me pààftësinë e sàj për të mbàjtúr një sekret dhe për të mos ndàrë gjëràt që dikúsh tjetër tàshmë kà ndàrë me të. Kújdes në jetën personàle, çfàrë thoni, si reàgoni, çfàrë komentesh bëni dhe drejt kújt. Jàvà premton një údhëtim të shkúrtër. Në përgjithësi, do të ketë diçkà për t’jú befàsúàr këtë jàvë.

Újori

Çështjet túàjà të pàràve do të kërkojnë më shúmë vëmendje: shpenzimet, pàgesàt, blerjet, detyrimet etj. Jini shúmë të kújdesshëm me shpenzimet túàjà. Shmàngni investimin e rrezikshëm të pàràve. Gjàtë jàvës, pritshmëritë túàjà për údhëtime múnd të ndryshojnë, gjë që do të sjellë stres dhe tension në jetën túàj të përditshme. Jú múnd të mërziteni ngà làjmet e pàkëndshme që lidhen me një person që jeton ose púnon në një qytet tjetër. Shúmë do të kenë ràstin të festojnë një súkses të një mikú àpo të àfërmi. Në shtëpinë túàj gjëràt do të zhvillohen mirë, nëse núk tregoni nxitim dhe ndjeshmëri të teprúàr ndàj fjàlëve dhe veprimeve të njerëzve që jú rrethojnë. Djemtë dhe vàjzàt do të jenë në gjendje të bëjnë përpàrim të rëndësishëm në púnët e tyre. Mos kini frikë të kërkoni ndihmë ose këshillà ngà dikúsh i lindúr në shenjën e Peshores, Újorit ose Binjàkëve. Ndonjëherë do të ndiheni të pàkënàqúr me jetën túàj të dàshúrisë. Do të dëshironi gjërà që núk múnd t’i àrrini tàni. Represioni núk është një këshilltàr i mirë. Krijoni komoditetin túàj personàl. Búrràt do të plànifikojnë dhe zbàtojnë disà tàkime interesànte ngà të cilàt do të presin të màrrin informàcione të dobishme, ndihmë ose mbështetje për një sipërmàrrje ose projekt të ri. Një ràst për t’ú mbledhúr gjàtë jàvës múnd të jetë për shkàk të një vàjze ose një grúàje të re. Gjàtë këtyre shtàtë ditëve, shúmë do të tàkojnë një person ngà e kàlúàrà e tyre me të cilin kànë kújtime dhe përvojà të këndshme. Gràtë do të përfshihen emocionàlisht në disà plàne dhe çështje finànciàre. Gjàtë jàvës do të jeni me fàt në përmbúshjen e àngàzhimeve ngà të cilàt prisni më shúmë pàrà.

Peshqit

Jàvà do t’jú ofrojë eksperiencà interesànte që do të àrrijnë t’jú krijojnë momente súrprizë. Ndoshtà do të kenë të bëjnë me jetën túàj personàle, àspiràtàt dhe dëshiràt túàjà personàle. Shúmë do të gëzohen këtë jàvë për një ngjàrje àpo làjm të veçàntë në shtëpinë e tyre. Gjàtë këtyre shtàtë ditëve do të keni múndësi të reàlizoni pritshmëritë túàjà për fàmiljen, në shúmicën e ràsteve fàlë plànifikimit të mirë dhe ndihmës që do të merrni ngà të àfërmit, miqtë dhe njerëzit e tjerë. Do të keni një bisedë me një të àfërm, i cili do të përcàktojë vendimin túàj. Jàvà do të jetë e fàvorshme për të bërë një bilànc të àrritjeve túàjà profesionàle deri tàni. Àtà që ndihen të pàkënàqúr do të jenë në gjendje të kërkojnë një púnë të re ose të tregojnë interes për një pozicion të ri. Çdo ndryshim në lidhje me púnën túàj do të dúhet të mendohet mirë, sepse vendimet dhe veprimet túàjà këtë jàvë do të kenë një ndikim àfàtgjàtë në të àrdhmen túàj. Gjàtë kësàj jàve, múnd t’jú dúhet të shtyni një tàkim për shkàk të një àngàzhimi të ri. Gjàtë jàvës pàdyshim që do të jeni në húmor për eksperiencà dàshúrie, veçànërisht nëse núk keni një pàrtner në kràh për momentin. Do të kërkoni múndësi për të bërë njohje të rejà, për të komúnikúàr me njerëz të rinj, për t’ú àrgëtúàr. Búrràt do të dúhet të bëjnë disà hàpà pràpà dhe t’ú kthehen detyràve të vjetrà, detyràve të pàplotësúàrà ose màrrëdhënieve të pàpërfúndúàrà. Gràtë gjàtë këtyre shtàtë ditëve do të dúhet të fokúsohen kryesisht në detyrimet e tyre të púnës. Në vendin túàj të púnës po vijnë disà ndryshime, ose një múndësi për t’ú trànsferúàr në një pozicion të ri, për të fillúàr një àktivitet të ri ose për të kàlúàr në një vend të ri púne. Gjàtë jàvës do të keni një bisedë të rëndësishme me një grúà që do të ketë një ndikim në interesàt dhe qëllimet túàjà profesionàle, sociàle àpo politike.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *