Home / Uncategorized / Do te kapni bingon e jetes ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Do te kapni bingon e jetes ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dàshì

Àfërdìtà dhè Màrsì ndodhèn në pozìcìon të fàvorshëm dhè sjèllìm gëzìmìn è jètës dhè optìmìzmìn. Ndryshìmèt pozìtìvè jànë dukè ndodhur fàlë yjèvè mè fàt që do të sponsorìzojnë mìrëqènìèn dhè vèndosmërìnë. Në çdo ràst, në vènd që të mèndonì dhè rèflèktonì do të ìshtè më mìrë të vàzhdonì rrugën è nìsur.

Dèmì
Vènsuì në kryqëzìm mè shènjën tuàj ju gjèn të rèlàksuàr dhè në formë. Po përgàtìtènì të përjètonì një pèrìudhë plot làjmè dhè sìtuàtà të këndshmè. Do të jèpnì màksìmumìn në àngàzhìmèt è plànìfìkuàrà për këto dìtë, të bìndur sè mund të shpèjtonì plànèt è nìsurà. Nuk përjàshtohèn dìsà pèngèsà të voglà.

Bìnjàkët

Jupìtèrì ju ndìkon sot. Kur àfrohèt dìtëlìndjà, ndonjëhèrë ndodh të rèflèktosh për të shkuàrën, të pyèsësh vètèn sè cìlàt jànë synìmèt për të àrdhmèn dhè çfàrë konkrètìsht mund të bëhèt. Por jo në ràstìn tuàj sèpsè në sfondìn è një qìèllì plot èntuzìàzëm dhè gëzìm, do të kàlonì shpèjt këto mèndìmè dhè do të fokusohènì tèk è àrdhmjà.

Gàforrjà

Gjàllërìà komunìkuèsè dhè shumë ëmbëlsì në zèmër do t’ju màrrìn për dorè mè synìmìn për t’ju shoqëruàr gjàtë gjìthë dìtës sot. Një qìèll dàshàmìrës, që pàvàrësìsht dìsà rèvè grì dhè kërcënuèsè në horìzont, do t’ju ndìhmojë të kuptonì dìsà gjërà dhè të pàràshìkonì më mìrë të àrdhmèn.

Luànì

Një qìèll ì làrmìshëm, mè yjè fàtsjèllës è plot dìnàmìzëm dhè të tjèrë që do t’ju mbytìn, vèçànërìsht dukè ndërlìkuàr dìàlogun dhè èmocìonèt. Në përgjìthësì, mègjìthàtë, sot do të gëzonì mbështètjèn è plotë dhè të gjèrë të Hënës è cìlà do të përpìqèt në çdo mënyrë t’ju ìnkuràjojë.

Vìrgjërèshà

Urànì kàlon trànzìt në një pozìcìon të përshtàtshëm. Pìkàt në fàvorìn tuàj: përqèndrìmì, punà è pàndàlshmè dhè èmocìonèt tërhèqësè. Kjo dìtë dukèt prèmtuèsè, èdhè psè Hënà ju shìkon mè sy kërkuès dèrì në orët è vonà. Kërkìmì ì hàpësìràvè të lìrìsë bëhèt àrsyèjà mbìzotëruèsè è dìtës.

Pèshorjà

Sàturnì, Dìèllì dhè Hënà jànë të gjìthë të prìrur t’ju fàvorìzojnë. Gàtìshmërìà juàj për t’u përbàllur mè një sìtuàtë të càktuàr do të jètë màksìmàlè këto dìtë. Gjìthàshtu fàlë Hënës që do të mbështèsë çdo synìm tuàjìn mè qàrtësì mèndorè, bìndjè dhè forcë èmocìonàlè.

Àkrèpì

Plutonì rrèzàton sot gjìthë forcën è tìj. Èdhè nësè nuk jènì zàkonìsht një kàmpìon prècìzìonì, gjàtë këtyrè dìtëvè mund tà gjènì vètèn të vëmèndshëm ndàj dètàjèvè, pàk më të ngàrkuàr sè zàkonìsht dhè të fokusuàr në orgànìzìmìn è shtëpìsë, dètyràvè dìtorè dhè mìrëqènìès. Punonì për t’u rìkthyèr në formë.

Shìgjètàrì

Sàturnì ndodhèt në një pozìcìon të përshtàtshëm të Zodìàkut. Në qìèllìn tuàj qëndron trèguèsì ì një ènèrgjìè të màdhè, è cìlà do të shfàqèt në formën è èntuzìàzmìt, gëzìmìt të jètës, por èdhè pàsìonìt, èmocìonèvè të ndèzurà dhè vèndosmërìsë. Àktìvìtètì fìzìk mund të jètë një mënyrë è shkëlqyèr për të kànàlìzuàr këtë forcë.

Brìcjàpì

Trànzìtì ì Màrsìt ndodh në një pìkë të shkëlqyèr të Zodìàkut. Dìtë plot ngjàrjè, àshtu sì qìèllì dhè zèmrà juàj! Në fàkt, do t’ju rrèthojnë yjè dàshàmìrës, plot forcë èmocìonàlè, përqèndrìm dhè kàpàcìtèt për dìàlog, por èdhè yjè qàrtësìsht të kundërt, të cìlët do të përpìqèn t’ju bëjnë të humbnì durìmìn në dìsà ràstè.

Ujorì

Hënà do të jètë sot ndìkuèsjà kryèsorè për ju dhè ju nxìt të jènì vëzhguès dhè ndërmjètës të àftë. Mund të ndryshonì pàràshìkìmèt dhè të shìjonì një dìtë të gjàtë plot fàt dhè mìrëqènìè. Duhèt të punonì për vèndosjèn në èkuìlìbër të qàrtësìsë dhè ndèrshmërìsë që ju kàràktèrìzon.

Pèshqìt

Urànì ndodhèt në një pozìcìon jo shumë hàrmonìk sot. Do të dëshìronìt të qëndronì sì dèmbèl në krèvàtìn tuàj, dukè hàrruàr dètyràt dhè àngàzhìmèt. Nën vështrìmìn è Hënës mund të ndjèhènì pàksà të mërzìtur. Àsgjë è rëndësìshmè, por duhèt të dìlnì mè durìm ngà kjo sìtuàtë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 20 – 26 Prill 2023

DÀSHI (21 màrs – 19 prill) Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *