Home / Uncategorized / Do te kete kthim fati per keto shenja te horoskopit ! Paolo Fox paralajmeron

Do te kete kthim fati per keto shenja te horoskopit ! Paolo Fox paralajmeron

Dashì
Të lìndùr më: 21 Mars – 19 Prìll
Gjìthçka ka për tè ècùr mìrè të ènjtèn për jùvè qè jènì nè një lìdhjè. Do mèrrènì vèsh për mrèkùllì mè partnèrìn dhè èmocìonèt do jù Ìshohèn. Bèqarèt dùhèt tè bëjnë akoma dùrìm nësè dùan ta gjèjnë prìncìn è tyrè tè kaltër. Po hodhën hapa tè nxìtùara mùnd tè lëndohèn. Gjèndja è Fìnancavè do mbètèt è qëndrùèshmè kështù qè mùnd t’ì kryènì pa frìkè shpènzìmèt è nèvojshmè.

Dèmì
Të lìndùr më: 20 Prìll – 20 Maj

Të tè dashùrùarìt dhè partnèrì do jù dashùrojè akoma mè më shùmè pasìon. Mùnd tè ndodhìn èdhè gjèra fantastìkè tè cìlat as qè ì kìshìt mèndùar. Bèqarèt dùhèt tè jènè mè tè përgjègjshëm dhè jo tè vrapojnë mè sy mbyllùr drèjt pèrsonavè qè nùk ì njohìn. Nè planìn Fìnancìar yjèt do ndìkojnë nègatìvìsht dhè gjèndja mùnd tè lèrè për tè dëshìrùar.

Bìnjakët
Të lìndùr më: 21 Maj – 20 Qèrshor
Askùsh dhè asgjë nùk do mùndèt ta prìshè harmonìnë è jètës tùaj nè çìft gjatè kësaj dìtè. Jù dhè partnèrì jènì sì një èkìp ì fortè dhè ì pandashëm para asgjëjè. Bèqarèt do jènè mè shùmè fat nè dashùrì. Ata do takojnë pèrsonìn qè kanè ëndërrùar gjìthë këto kohè. Nè planìn Fìnancìar fatì do jù bùzëqèshë, por gjìthsèsì mìrè është tè mos hìdhnì hapa tè nxìtùara.

Gaforrja
Të lìndùr më: 21 Qèrshor – 22 Korrìk
Dìtè è mbùshùr mè ndryshìmè tè mëdha ka për tè qènè kjo è ènjtja për ata qè janë nè një lìdhjè. Do përjètonì èmocìonè mè tè vèçanta sè asnjëhèrë mè parè. Bèqarèt do bìèn kokè è këmbë nè dashùrì mè një pèrson ì cìlì mè parè ka qènè ì dashùrì ì një mìkèshè. Tè ardhùrat do Fìllojnë tè përmìrësohèn tèj masè. Përfìtonì për tè hèqùr dìsa para mënjanë.

Lùanì
Të lìndùr më: 23 Korrìk – 22 Gùsht
Do jènì tèj masè ìdèalìstè ènjtja jù tè dashùrùarìt dhè ka rrèzìk qè tè zhgënjèhènì tèj masè nga partnèrì. Dùhèt tè ndryshonì mèndìmè dhè sjèlljè sèpsè mùnd tè vùanì. Bèqarèt do ndìhmohèn nga Vènùsì dhè kanè për tè pasùr një dìtè mjaft harmonìkè. Fìnancat do dìnì sì t’ì organìzonì gjatè gjìthë kohës dhè gjèndja ka për tè mbètùr è kënaqshmè. Mùnd tè bënì èdhè ndonjë shpènzìm mè tèpër.

Vìrgjërèsha
Të lìndùr më: 23 Gùsht – 22 Shtator
Zjarrì ì pasìonìt do ndìzèt sèrìsh gjatè gjìthë kësaj dìtè kështù qè èdhè èmocìonèt do jènè tè papërshkrùèshmè për jù tè dashùrùarìt. Dìtè sì kjo rrallè hèrè kènì përjètùar. Bèqarèt do dìnè sì tè sìllèn qè tè bëjnë për vètè pèrsonìn qè pëlqèjnë. Mè shpènzìmèt vazhdonì tè trègohènì sa mè tè matùr qè tè mùndènì nësè nùk donì tè mbètènì pa para. Mèndonì èdhè për tè ardhmèn.

Pèshorja
Të lìndùr më: 23 Shtator – 22 Tètor
Kombìnìmì ì yjèvè do jètè aq ì mìrè saqë jù do jènì gatì èdhè për tè marrè vèndìmè tè rëndësìshmè . Zèmra do rrahè fort. Bèqarèt ka gjasè tè mbyllèn nè vètvètè gjìthë kohës dhè nùk do përfìtojnë aspak nga ftèsat qè do jù bëhèn. Gjèndja è fìnancavè ka për tè qènè jashtëzakonìsht è mìrè. Do mùnd t’ì kryènì pa frìkè tè gjìtha shpènzìmèt dhè mùnd tè bënì ìnvèstìmè.

Akrèpì
Të lìndùr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Do ì shtonì dozat è fantazìsë të ènjtèn jù tè dashùrùarìt kështù qè marrëdhënìa nè çìft do fìllojè tè normalìzohèt. Pak nga pak do è harronì tè shkùarën è hìdhùr. Bèqarèt nùk dùhèt tè qëndrojnë dùarkryq è tè prèsìn qè dìkùsh t’ìù trokasë nè dèrè, por dùhèt ta kërkojnë nè çdo vènd dashùrìnë. Nè planìn fìnancìar do kènì shùmè fat dhè do ì kryènì tè gjìtha ìnvèstìmèt è mèndùara.

Shìgjètarì
Të lìndùr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Të ènjtèn dùhèt tè dìskùtonì èdhè për dìsa çështjè madhorè mè partnèrìn tùaj sèpsè po ì latè ato pas dorè gjèndja mùnd tè përkèqësohèt mè tèpër. Bèqarèt dùhèt tè trègohèn tè matùr nësè dùan tè gjèjnë prìncìn è kaltër. Po hodhën hapa tè gabùara mùnd tè lëndohèn tèj masè. Nè planìn Fìnancìar yjèt do ndìkojnë nègatìvìsht kështù qè dùhèt t’ì kùfìzonì sa tè mùndnì shpènzìmèt.

Brìcjapì
Të lìndùr më: 22 Dhjètor – 19 Janar
Dìtè è mahnìtshmè do jètè kjo è ènjtja për tè dashùrùarìt. Do ndìhènì mè sè mìrì pranë atìj qè dashùronì dhè nùk do kènì asgjë për çfarë tè qahènì. Tolèranca dhè mìrëkùptìmì do jènè gjìthashtù pìka tè forta. Bèqarèt dùhèt ta lënë vètèn sa mè tè lìrè dhè t’ì marrìn gjèrat sì t’ìù vìjnë. Fìnancat do jènè tè mbrojtùra gjìthë kohës, mègjìthatë çdo shpènzìm mìrè është qè ta kryènì mè matùrè.

Ùjorì
Të lìndùr më: 20 Janar – 18 Shkùrt
Jèta jùaj nè çìft nùk ka për tè qènè aq è mìrè sa kìshìt mèndùar. Nè dìsa momèntè mùnd tè kènì èdhè dèbatè tè forta mè partnèrìn dhè mùnd tè mèndonì tè ndahènì për një pèrìùdhè kohè. Sìdo qè tè jètè mìrè është tè mos nxìtohènì për vèndìmèt. Bùxhètìn do dìnì sì ta mbanì gjìthë kohës nèn kontroll kështù qè nùk do ndodhè asnjë gjë è paprìtùr nè këtë sèktor.

Pèshqìt
Të lìndùr më: 19 Shkùrt – 20 Mars
Mos ù trègonì agrèsìvè mè partnèrìn tùaj gjatè kësaj dìtè sèpsè dalëngadalë do è hùmbnì përgjìthmonë atë. Për këtë nùk do kètë mè rìkthìm mbrapa dhè do pèndohènì. Bèqarèt dùhèt tè rèflèktojnë gjèrè è gjatè para sè tè hèdhìn hapa sèpsè vètëm kështù nùk do gabojnë. Sèktorì ì fìnancavè do jètè ì qètè. Do dìnì sì t’ì mènaxhonì mè përkùjdès tè ardhùrat

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 20 – 26 Prill 2023

DÀSHI (21 màrs – 19 prill) Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *