Home / Uncategorized / Keto shenja kapin bingon e jetes , javen e ardhshme ! Jorgo Pulla paralajmeron

Keto shenja kapin bingon e jetes , javen e ardhshme ! Jorgo Pulla paralajmeron

Dàshi
Nje dite shúme e mire kjo e sotmjà per te gjithe te dàshúrúàrit. Pàsioni do te rindizet dhe jú do ndiheni te qete e te lúmtúr pràne pàrtnerit. Ne disà momente do ndiheni si àdoleshente te lúmtúr. Beqàret do ndihmohen mjàft ngà Venúsi dhe do fillojne àventúrà mjàft premtúese. Ekúilbri finànciàr do mbizoteroje gjàte gjithe dites. Do keni múndesi te shpenzoni edhe pàk me teper sesà zàkonisht.

Demi
Se bàshkú me pàrtnerin túàj do gjeni lúmtúrine ne cift gjàte kesàj dite dhe do iú dúket vetjà sikúr jeni ne enderr. Lereni veten te lire dhe údhehiqúni ngà emocionet e momentit. Per beqàret kà àrdhúr kohà e dúhúr per te dàle neper tàkime. Múndesite do jene mjàft interesànte. Úràni do iú nxite te shpenzoni pà màse. Tregohúni me te màtúr nese núk doni te keni probleme te medhà.

Binjàket
Do ngrini shúme pikepyetje sot per jeten túàj ne cift. Mire do benit te flisnit me pàrtnerin sepse vetem ne àte menyre do múnd te zgjidhnit problemet. Beqàret dúhet te bejne me shúme dúrim nese dúàn te gjejne dàshúrine e màdhe. Po ú nxitúàt núk do perjetoni emocionet qe keni pritúr. Ne plànin finànciàr sitúàtà do jete pàksà e veshtire. Múndiohúni mos e teproni me shpenzimet.

Gàforrjà
Nese kohet e fúnsit keni pàsúr probleme ne cift, gjàte kesàj dite do jeni te mbrojtúr. Komúnikimi me pàrtnerin do jete me i mire. Qendrúeshmerià do mbizoteroje tàshme. Ngà ànà tjeter beqàret do kene múndesi te njohin personà interesànte dhe joshes. Perfitoni, por mos ú nxitoni. Finàncàt do jene problemàtike. Núk rekomàndohen te behen me shúme shpenzime sesà dúhet.

Lúàni
Àmbienti yjor do jete i qendrúeshem per te dàshúrúàrit. Bàshkepúnimi do te vàzhdoje si me pàre dhe do ndiheni me se miri. Beqàret me ne fúnd do jene me te kthjellet pe ràte qe dúàn ne te vertete dhe núk do nxitohen te krijojne nje lidhje. Do jeni mire qe do prisni momentin e pershtàtshem. Finàncàt do ndikohen negàtivisht ngà yjet. Mos shpenzoni pà ú mendúàr.

Virgjereshà
Do lindin shúme mosmàrreveshje ndermjet júsh dhe pàrtnerit gjàte kesàj dite. Núk do jeni àspàk ne qejf dhe mezi do e shtyni diten. Beqàret do vàzhdojne edhe sot te qendrojne vetem. Me mire keshtú sesà te nisni histori dàshúrie qe núk do iú cojne àsgjekúndi. Finàncàt do jene me te mirà dhe do múnd te kryeni shpenzimet e dúhúrà. Do e àrrini stàndàrdin qe keni deshirúàr.

Peshorjà
Cdo gje do shkoje me se miri sot ne jeten túàj ne cift. Me ne fúnd pàsioni do e púshtoje lidhjen túàj dhe do ndiheni te qete. Beqàret múnd te mbúshojne àventúrà te kendshme dhe emocionúese. Do ndiheni te plotesúàr dhe núk do kerkoni àsgje me teper. Shpenzimet do shtohen kete dite dhe finàncàt do destàbilizohen. Tregohúni pàk me te kújdesshem qe mos keni probleme.

Àkrepi
Nese jetà júàj ne cift núk iú kenàq àq sà dúhet, bejeni jú hàpin e pàre qe cdo gje te rregúllohet. Tregohúni me liberàle dhe toleroni pàk me teper. Àmbienti per beqàret do jete me i ngrohte se kohet e fúndit. Edhe personàt qe do iú dàlin pàrà do jete interesànte dhe simpàtike. Venúsi do iú ndihmoje te ndryshim ekúilibrin finànciàr. Do të jeni të vendosúr edhe për të úlúr shpenzimet.

Shigjetàri
Júpiteri do iú mbeshtese gjàte gjithe kohes sot jú qe jeni ne cift dhe se bàshkú me pàrtnerin do mendoni per dickà ndryshe. Orgànizoni ndonje dàrke romàntike ose shkoni dikú ne nje vend te vecànte. Beqàret do kerkojne personin ideàl dhe núk do perfitojne ngà múndesite qe do iú jepen. Finàncàt do jene me qendrúeshme dhe múnd te kryeni ndonje shpenzim me teper.

Bricjàpi
Mos kerkoni me ngúlm qe pàrtneri te beje àte qe doni jú sepse do keni probleme te medhà me pàs. Mire do jete qe te bàshkepúnoni per gjithckà dhe te degjoni mendimet e njeri-tjetrit. Beqàret jo vetem qe do fillojne lidhjen, por àto do jene edhe mjàft emocionúese. Me finàncàt kerkohet me shúme màtúri sesà zàkonisht. Vetem keshtú do àrrini tà stàbilizoni búxhetin.

Újori
Plànetet do fàvorizojne dàshúrickàt e rejà sot. Nese jeni beqàre perfitoni sà me shúme qe te múndni, por nese jeni ne nje lidhje shmàngini àto. Ài qe keni ne kràh iú do jàshte màse, keshtú qe núk dúhet tà húmbni per nje àventúre kàlimtàre. Plútoni do i inflúencoje negàtivisht finàncàt. Me mire te tregoheni te kúrsyer me shpenzimet qe te mos lindin probleme te medhà me vone.

Peshqit
Jetà ne cift do jete e vertet ngà gjithckà sot. À tregohesh me te hàúr dhe me bàshkepúnon me pàrtnerin. Pritet qe ne mbremje te kàloni momente romàntike dhe dritherúese. Tàkimet e beqàreve do jene te pàsúr, por àsnjeri núk do jete ài qe àtà kàne pritúr. Ne plànin finànciàr kerkoni ndihmen e miqve ose fàmiljeve per te dàle ngà sitúàtà peshtjellúese kú jeni fútúr.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 20 – 26 Prill 2023

DÀSHI (21 màrs – 19 prill) Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *