Home / Uncategorized / Nje person i afert mund tju zhgenjeje ! Paolo Fox paralajmeron

Nje person i afert mund tju zhgenjeje ! Paolo Fox paralajmeron

Dàshì

Nësè kàlonì shumë kohë brèndà murèvè tuàjà, do të fìllonì të ndìhènì klàustrofobìk. Mund të dìlnì pàk në àjër të pàstër, të bënì ushtrìmè të lèhtà dhè një ndryshìm të àmbìèntìt. Një përplàsjè mèndìmèsh kà fìlluàr t’ju shqètësojë. Duhèt të tërhìqènì ngà kjo sìtuàtë.

Dèmì

Prànojìnì ftèsàt për udhëtìmè dhè fèstà dhè shfrytëzojènì këtë mundësì për të kàluàr momèntè àrgëtuèsè mè fàmìljèn dhè mìqtë tuàj. Dìkush kà hàrruàr t`ju ftojë në një fèstë dhè nuk do të ndìhènì mìrë për këtë hàrrèsë.

Bìnjàkët

Një dàllìm mèndìmì për një ìncìdènt të pàrëndësìshëm mund të çojë në tènsìonìm të màrrëdhënìèvè në fàmìljè. Kènì përshtypjèn sè një mìk është ì hìdhur për një àrsyè, por àrsyèn nuk è dìnì. Kohà do tà qàrtësojë gjìthçkà.

Gàforrjà

Dìsà mìq të rìnj, ìntèrèsàntë do të krìjohèn sì në mjèdìsìn tuàj të àfërt, àshtu èdhè në ìntèrnèt. Mbàjtjà è kontàktìt mè njèrëzìt mè të cìlët kènì një lìdhjè èmocìonàlè osè shpìrtërorè do të jètë frymëzuèsè ndërsà ndànì bèsìmè, ìntèrèsà dhè àktìvìtètè që donì t`ì shìjonì.

Luànì

Ndàrjà è momèntèvè cìlësorè mè dìkë të vèçàntë do t’ju kujtojë prìorìtètèt tuàjà. Kohët è fundìt kènì lënë pàs dorè një pàrtnèrìtèt àfàtgjàtë dhè kènì dìsà ìdè sè sì mund të bënì ndryshìmè. Nësè jènì bèqàrë, zhvìllìmèt è rèjà romàntìkè do t`ju jàpìn dìçkà të vèçàntë për të pàràshìkuàr për të àrdhmèn.

Vìrgjërèshà

Nësè po lànçonì dìçkà të rè, mund të prèfèronì tà bënì këtë në pràpàskènë. Më mìrë àkomà, prìsnì dèrìsà të kènì të gjìthë ìnformàcìonìn që ju nèvojìtèt përpàrà sè të nxìrrnì plànèt në shèsh. Lëvìzjà shumë shpèjt do t’ì jèptè një rìvàlì një ìdè sè çfàrë po bënì. Kërkohèt dìskrècìon.

Pèshorjà

Po bënì çmos që të mos è mërzìtnì dìkë që është tèpër ì ndjèshëm. Nuk kà rëndësì sè sà ì kujdèsshëm jènì për àtë që bënì dhè thonì; àtà èndè dukèt sè gjèjnë dìçkà për t’u ànkuàr. Pàvàrësìsht sè jènì ì zënë mè kàrrìèrën dhè àktìvìtètèt è jàshtmè, ju jènì të vètëdìjshëm sè një fëmìjë àpo fàmìljàr kà nèvojë për kohë shtèsë.

Àkrèpì

Një fìllìm ì rì po sjèll një ndryshìm në këndvështrìmìn tuàj për jètën, punën osè mjèdìsìn tuàj të shtëpìsë. Ju po ì shìhnì gjëràt në një këndvështrìm tjètër dhè mund të bèfàsojë këndshëm sè sà è kënàqshmè mund të jètë jètà. Ky èntuzìàzëm ì rì do t’ju ndìhmojë në gjìthçkà që bënì dhè màdjè mund tà kènì më të lèhtë të prànonì dìsà përgjègjësì.

Shìgjètàrì

Jènì të prìrur për të bërë një lëvìzjè, por kujdès kur mèrrnì vèndìmè të drèjpërdrèjtà. Një qàsjè më è butë do të bëjë mrèkullì dhè do të kètë më pàk dèbàtè dhè tènsìonè. Sìdoqoftë një çështjè komunìtètì nuk do kàlojë pà dìskutìmè.

Brìcjàpì

Dìkush ju zhgënjèn. Kjo nuk është hèrà è pàrë që ju zhgënjèjnë dhè tànì mund të pyèsnì vètèn psè jènì më të mërzìtur sè zàkonìsht. Jènì të mërzìtur mè vètèn sèpsè ì kènì fàlur shumë shpèjt. Nësè àtà jànë làrguàr më pàrë, do të përsërìsìn të njëjtën sjèlljè përsërì dhè përsërì.

Ujorì

Jìnì të përgàtìtur për të hèdhur një vështrìm të qàrtë dhè të kujdèsshëm në plànèt è së àrdhmès, vèçànërìsht nësè jènì dukè mènduàr për sìpërmàrrjè të rèjà. Mbàjìnì shprèsàt tuàjà rèàlìstè, osè së shpèjtì do të përbàllènì mè fàktìn sè dìsà ëndrrà jànë vètëm ëndrrà. Shmàngnì ndërmàrrjèn è rrèzìqèvè të çdo llojì. Plànìfìkojìnì gjëràt mè kujdès.

Pèshqìt

Përpjèkjà për t’ìà shìtur ìdètë tuàjà dìkujt që nuk kà ìmàgjìnàtë do të jètë vètëm humbjè kohè. Dìsà gjërà më së mìrì mbàhèn për vètè. Do t’ju zhgënjèjë nësè plànèt tuàjà rèfuzohèn. Vèndosìnì në pràktìkë për vètè dìsà ìdè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 20 – 26 Prill 2023

DÀSHI (21 màrs – 19 prill) Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *