Home / Uncategorized / Do ju realizohet nje deshire ! Jorgo Pulla paralajmeron keto shenja

Do ju realizohet nje deshire ! Jorgo Pulla paralajmeron keto shenja

Dàshì
Të lìndùr më: 21 Màrs – 19 Prìll
Në dàshùrì do të kètë një hìstorì që nùk jù bìnd më, dhè jù, nùk do të hèzìtonì t’ì jèpnì fùnd lìdhjès. Ngà ànà tjètër në pùnë kà një èrë rìsìè, fàvorìzohèn kontàktèt mè qytètè të tjèrà.

Dèmì
Të lìndùr më: 20 Prìll – 20 Màj
Èmocìonè të bùkùrà këtë të prèmtè në dàshùrì, në sàjë të Hënës në shènjë, ndàj mos ù mbyllnì në shtëpì. Në pùnë, po àshtù, nësè dùhèt të bënì propozìmè, mos hèzìtonì, momèntì është ì fàvorshëm.

Bìnjàkët
Të lìndùr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Në dàshùrì, nësè kà pàsùr vështìrësì në të kàlùàrën, tànì është kohà për të kthyèr kokën dhè për të ècùr përpàrà. Ngà ànà tjètër në pùnë kà mùndësì që të prìtèn dègë të kàlbùrà dhè t’ì hàpèt rrùgà bàshkëpùnìmèvè të rèjà è të fàvorshmè.

Gàforrjà
Të lìndùr më: 21 Qèrshor – 22 Korrìk
Lìdhjèt è prèfèrùàrà jànë àto mè Dèmìn dhè Vìrgjërèshën, Hënà është në shènjë. Në pùnë, mègjìthàtë, mos bënì zgjèdhjè të rrèzìkshmè, do të ìshtè më mìrë të mèrrnì mèndìmìn è një èkspèrtì.

Lùànì
Të lìndùr më: 23 Korrìk – 22 Gùsht
Në dàshùrì mùnd të kètë dìsà tènsìonè të voglà, përpìqùnì të mos ùshqènì polèmìkà të kotà dhè ngà ànà tjètër gjènì kohë për vètèn tùàj. Në pùnë, mègjìthàtë, mùnd të kètë ngàdàlësìmè, por gjìthsèsì mos è hùmbnì dùrìmìn.

Vìrgjërèshà
Të lìndùr më: 23 Gùsht – 22 Shtàtor
Sìtùàtë ìntèrèsàntè për ndjènjàt, ndàj nësè jènì vètëm shìkonì përrèth dhè mos ù mbyllnì në shtëpì. Ngà ànà tjètër në pùnë kà pàk àxhìtìm, përpìqùnì të mos è mèrrnì çdo gjë màjë më màjë.

Pèshorjà
Të lìndùr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Në dàshùrì, fùndjàvà prèmton gjërà të mìrà, èmocìonè prèmtùèsè po vìjnë. Ngà ànà tjètër, në pùnë, nësè kohët è fùndìt kà pàsùr dyshìmè, kà àrdhùr kohà t’ì sqàronì.

Àkrèpì
Të lìndùr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Hënà è kùndërt nà këshìllon të jèmì të kùjdèsshëm dhè të mos ùshqèjmë dìskùtìmè stèrìlè. Èdhè në pùnë kà fërkìmè të voglà, mìrë do jètë të ùlènì dhè të bënì një bìlànc të sìtùàtës.

Shìgjètàrì
Të lìndùr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Në dàshùrì, pàsdìtjà është më è mìrë sè mëngjèsì. Yjè që jànë të rëndësìshëm për ndjènjàt, jù këshìllojnë të shìkonì vètëm përrèth. Në pùnë, ngà ànà tjètër, mos vèpronì në mënyrë ìmpùlsìvè dhè mos ù kùshtonì vëmèndjè àtyrè që nùk è mèrìtojnë.

Brìcjàpì
Të lìndùr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Në dàshùrì, nësè kènì një màrrëdhënìè solìdè, lìdhjà nùk është në dìskùtìm, mègjìthàtë kà çështjè èkonomìkè për t’ù zgjìdhùr. Ngà ànà tjètër, në pùnë, nësè nùk ì kènì ìdètë è qàrtà, është më mìrë të shmàngnì ndryshìmèt mè rrèzìk.

Ùjorì
Të lìndùr më: 20 Jànàr – 18 Shkùrt
Në dàshùrì përpìqùnì të làrgonì mèndìmèt nègàtìvè, më mìrë orgànìzonì dìçkà të bùkùr mè pàrtnèrìn tùàj. Ndërsà në pùnë vìjnë ndryshìmè që do t’jù dùhèt të mësonì t’ì mènàxhonì.

Pèshqìt
Të lìndùr më: 19 Shkùrt – 20 Màrs
Në dàshùrì, dy dìtët è àrdhshmè jànë vërtèt ìntèrèsàntè, nësè kènì dìçkà për t’ì thënë pàrtnèrìt tùàj, mos è shtynì. Në pùnë, mègjìthàtë, dìtà është è mbùshùr mè àngàzhìmè, nësè donì të àrrìnì rèzùltàtè dùhèt të bënì që zërì jùàj të dëgjohèt.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 20 – 26 Prill 2023

DÀSHI (21 màrs – 19 prill) Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *