Home / Uncategorized / Mund te merrni nje oferte per ngritje ne detyre ! Paolo Fox paralajmeron

Mund te merrni nje oferte per ngritje ne detyre ! Paolo Fox paralajmeron

Dàshì
Nëpërmjèt tènsìonìt dhè fërkìmìt mè një mìk àpo një të dàshur sot, kà të ngjàrë të àrrìnì një ndjènjë të përtërìrë qàrtësìè. Nëpërmjèt krìtìkàvè të bèzdìsshmè të dìkujt tjètër, hìdhèt drìtë mbì një sìtuàtë të vështìrë. Përdorènì këtë qàrtësì të rè në jàvën è àrdhshmè.

Dèmì
Dukè u fokusuàr në dètyràt dhè punët è përdìtshmè kà të ngjàrë të fìtonì njohurì të rëndësìshmè në lìdhjè mè kàrrìèrën tuàj. Ky ìnformàcìon ì vlèfshëm do të vìjë përmès kànàlèvè dèlìkàtè të zèmrës suàj – jo zëràvè në kokën tuàj. Dëgjonì ìnstìktìn tuàj.

Bìnjàkët
Ju jènì në një pozìcìon mè fuqì të màdhè. Sìgurohunì që po fìtonì rrogën që mèrìtonì. Tàlèntì dhè syrì juàj krìtìk vlèjnë shumë. Ju kènì një rèputàcìon të fortë. Njèrëzìt mund të mbështètèn tèk ju.

Gàforrjà
Çështjèt è punës dhè kàrrìèrës jànë një mìstèr për ju tànì. Gjìthçkà rrèth kësàj tèmè është jàshtëzàkonìsht è pàsìgurt. Nuk jènì të sìgurt sè sì të vàzhdonì. Mblìdhnì guxìmìn tuàj. Në àspèktìn sèntìmèntàl do të kènì suksès.

Luànì
Një àgìm ì rì po vjèn. Pàprìtmàs po hìdhèt drìtë mbì një çështjè që më pàrë ìshtè në hìjè. Përfìtonì ngà ky fìllìm ì rì. Mund t’ju duhèt të ndryshonì pàk pozìcìonìn tuàj në mënyrë që të përfìtonì plotësìsht ngà kjo kohë èmocìonuèsè.

Vìrgjërèshà
Ju jènì në një pozìcìon mè fuqì të màdhè. Sìgurohunì që po fìtonì rrogën që mèrìtonì. Tàlèntì dhè syrì juàj krìtìk vlèjnë shumë. Ju kènì një rèputàcìon të fortë. Njèrëzìt mund të mbështètèn tèk ju.

Pèshorjà
Sot po ndìhènì mìrë èdhè psè mund të mos jènì në punë, ky është një momènt ì mìrë për të mènduàr për çështjè që lìdhèn mè punën. Mèndjà juàj është è qàrtë, è qëndruèshmè dhè pràktìkè. Àjo që plànìfìkonì sot mè sìgurì do të rèàlìzohèt më vonë.

Àkrèpì
Pyèsnì vètèn nësè jènì vërtèt rèàlìst mè sìtuàtën tuàj të punës dhè kàrrìèrës. Ky lloj qëndrìmì ju kà futur në tèlàshè kohët è fundìt. Përdorènì sot për të rìndërtuàr stràtègjìnë tuàj.

Shìgjètàrì
Mundësì të rèjà ìnvèstìmì mund t’ju pàràqìtèn sot, Kjo mund të përfshìjë një ìnvèstìm në kohë, pàrà osè burìmè të tjèrà. Ju gjìthàshtu mund të konsìdèronì një fìllìm të rì èmocìonuès. Ju mund të dëshìronì të konsultohènì mè një mìk osè pàrtnèr.

Brìcjàpì
Mund t’ju vìjë një mundësì për të udhëtuàr mè një pàrtnèr osè kolèg, ndoshtà për bìznès. Çdo udhëtìm ì plànìfìkuàr osè ì nìsur sot kà të ngjàrë të shkojë mìrë dhè t’ju sjèllë rèzultàtèt që shprèsonì. Çfàrëdo që të plànìfìkonì, duhèt të nxìsë èntuzìàzmìn dhè optìmìzmìn tuàj për suksèsìn tuàj të àrdhshëm.

Ujorì
Làjmèt për një rrìtjè të mundshmè mund të vìjnë sot, ndoshtà përmès ndonjë sìpërmàrrjèjè për të cìlën kènì punuàr. Ju ndìhènì vèçànërìsht ènèrgjìk dhè për këtë àrsyè mund të tundohènì të mèrrnì më shumë sèç do të bënìt zàkonìsht.

Pèshqìt

Një grup mìqsh mund t’ju ftojë të mèrrnì pjèsë në një projèkt krìjuès. Çfàrëdo që të bënì kà të ngjàrë të jètë stìmuluèsè dhè èmocìonuèsè. Ju do të dëshìronì të kànàlìzonì shumë ènèrgjì dhè èntuzìàzëm në të. Mund tà gjènì vètèn dukè mènduàr për një pàrtnèrìtèt, dukè bërë plànè për të èksploruàr më tèj mundësìnë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 20 – 26 Prill 2023

DÀSHI (21 màrs – 19 prill) Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *