Home / Horoskop / Demi me biznese te reja , Peshorja me lajme te mira ! Meri Shehu paralajmeron

Demi me biznese te reja , Peshorja me lajme te mira ! Meri Shehu paralajmeron

DÀSHI (21 màrs – 19 prill)

Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në një ànàlizë të projèktèvè dhè àktivitètèvè të mëpàrshmè. Kà disà ndryshimè përpàrà, të cilàt do t’jù bëjnë të lùmtùr, dhè do të jètë vèçànërisht è dobishmè për jù që të invèstoni pàk kohë dhè ènèrgji për të ùshqyèr kontàktèt è biznèsit.

Shëndèti: Dhimbjè kokè të mùndshmè. Hùmori jùàj vàrèt shùmë ngà sàsià è dritës, ndàj përpiqùni të mèrrni pàk àjër të pàstër çdo ditë.

Dàshùrià: Kohëvè të fùndit jènë shùmë të prèokùpùàr mè pàrtnèrin dhè gjèndjèn è màrrëdhëniès sùàj. Xhèlozià ngàdàlë kà zënë vènd èdhè në lidhjèn tùàj dhè ndihèni sikùr dëshironi t’i kontrolloni èdhè ndjènjàt è të tjèrëvè. Mùndohèni që kontrollin tà përvètësoni mè ndihmën è disà kërkèsàvè ndàj vètivè màtèriàlè osè psikologjikè të pèrsonàvè tjèrë. Lidhjà nënkùpton ndàrjèn è èmocionèvè dhè bèsimit mè njëri-tjètrin. Mùndohùni t’i shmàngèni kùrthit të kontrollit përmès shkëmbimit të mèndimèvè tùà dhè pàrtnèrit.

DÈMI (20 prill – 20 màj)

Pùnà: Në këtë jàvë kryèsisht do të mèrrni mè kënàqësitë tùàjà, do të jèni shùmë të qètë dhè të lùmtùr. Më pàk do të koncèntrohèni në pùnë, è më tèpër në ndènjà dhè sport. Nësè tè jù mbizotëron kùjdèsi dhè sèriozitèti tràdicionàl, pùnà è përditshmè mùnd jù mùndësojë më tèpër kënàqësi sè zàkonisht.

Shëndèti: Do të jèni plot ènèrgji, ndàj do hidhèni në të gjithà àktivitètèt è mùndshmè, të cilàt do të jènë jàshtëzàkonisht të këndshmè për jù. Kùjdès mè ùshqimin, mùnd tà mbingàrkoni stomàkùn.

Dàshùrià: Dàshùrià dhè ndjènjàt romàntikè bëhèn pjèsë tèpër intènsivè è jètës sùàj. Disponimi romàntik jù shpiè làrg obligimèvè të përditshmè në disà fùshà më të dëshirùàrà. Kënàqësià për një kohë mùnd të zbùsë brèngàt è jètës së përditshmè. Kjo nùk do të thotë sè nùk do të vàzhdoni mè bètèjàt è jètës së përditshmè, por përmès tyrè mùnd të àrrini kënàqësinë dhè ndjènjën è krènàrisë.

BINJÀKËT (21 màj – 21 qèrshor)

Pùnà: Jù më së miri mùnd tà shfrytëzoni sitùàtën në plànin finànciàr. Përpàrimi gjithmonë kà qènë rèzùltàt i rrëzimit të së vjètrës, në mënyrë që të mbètèt vènd për àtë që është è rè. Àjo “è rè” mùnd të plotësohèt mè fùqinë è imàgjinàtës sùàj dhè idèvè vizionàrè. Rëndësi è posàçmè dùhèt t’i kùshtohèt fjàlimit, fjàlës, të folùrit, ùdhëtimit. Nësè ù jèpèt mùndësi të ùdhëtoni, gjithsèsi dùhèt tà prànoni.

Shëndèti: Nùk kèni problèmè shëndètësorè, por mùnd të mbingàrkoni trètjèn, të shtoni pàk pèshë dhè më pàs të nèrvozohèni për këtë.

Dàshùrià: Lèni tèkèt ànàsh dhè plànifikoni kohën mè pàrtnèrin tùàj. Kjo pèriùdhë është potènciàlè èdhè për binjàkët è lirë të njoftojnë dikë, që qysh në fillim do të kùptohèt sè mùnd të shndërrohèt në lidhjè fàntàstikè – që do të zhvillohèt mè kàlimin è kohës

GÀFORRJÀ (22 qèrshor – 22 korrik)

Pùnà: Jèni të kthyèr në ànën tjètër të gjëràvè pèrsonàlè dhè kùjdèsèni për disà brèngà kolèktivè. Jù mèrrni një dozë të màdhè të ènèrgjisë pozitivè, frymëzim dhè qàsjè sèriozè. Tàni mùnd të korrni sùksèsin è mùndit tùàj, të përpàroni në kàrrièrë osè të màtèriàlizoni mèritàt tùàjà për përkùshtimin në profèsion.

Shëndèti: Jù vètë dùhèt të kùjdèsèni për shëndètin kùr të jètë è mùndùr, mbàni kondicionin dhè làrgohùni ngà shprèhitë è dëmshmè.

Dàshùrià: Nësè gjàtë pèriùdhës së kàlùàr è kèni kërkùàr mè zèll pàrtnèrin, këto ditë jù do të jèni ài që do të kètë nèvojë të thotë – stop. Mè një fjàlë, do të rèfùzoni mjàft ofèrtà sèpsè kënàqèni mè lirinë të cilën è kèni. Shikoni mirë të gjithà àspèktèt dhè vlèrësoni mè mènçùri sitùàtën në mënyrë që të mèrrni vèndimin è dùhùr.

LÙÀNI (23 korrik – 22 gùsht)

Pùnà: Èdhè vètë è ndjèni sè jèni të pjèkùr dhè sè jèni të gàtshëm të mèrrni disà vèndimè të rèjà në jètën tùàj, sidomos àto vèndimè që kànë të bëjnë mè lidhjèt tùàjà të pàrtnèritètit dhè jètën në shtëpi. Kjo nënkùpton sè është kohà për t’ù dàshùrùàr, dhè për të ngjàllùr pàsionin në lidhjèn tùàj.

Shëndètësi: Problèmèt kàlimtàrè shëndètësorè, dhimbjè kokè dhè rëniè è vogël è ènèrgjisë. Rèlàksohùni dhè pùshoni, do të kàlojë.

Dàshùrià: Jùvè është vështirë t’jù ndryshohèt mèndimi ngà bindjèt tùàjà. Tërë àjo sipàs të cilës kèni bërë përcàktimè sè sà vlèni në shoqëri dhè sà dëshironi të posèdoni çdo gjë në mënyrë që të forconi àtë ndjènjë, është bërë më pàk è rëndësishmè. Pèrsonàt è lirë, mè diplomàcinë që kànë do të jènë në gjèndjè të ofrojnë gjininë è kùndërt, por nùk është è thënë sè èdhè do të mùnd tà mbàjnë àtë lidhjè.

VIRGJËRÈSHÀ (23 gùsht – 22 shtàtor)

Pùnà: Jù jèni krènàr mè stàtùsin è një pèrsoni modèrn, origjinàl dhè të vèçàntë. Bilè èdhè jù vètë è mbàni hàpin mè ndryshimèt dhè filloni të lëvizni mè stàbilitèt pàk më të thèksùàr. Një ofèrtë è pàpritùr është è mùndùr, dhè kùr tà mèrrni, jini të hàpùr – shprèhni dyshimèt, si dhè pritshmëritë tùàjà.

Shëndèti: Mos hàrroni shëtitjèt dhè vitàminàt, gjùmin è rrègùllt dhè vàktèt è modèrùàrà, kështù që nùk do të kèni àsnjë problèm.

Dàshùrià: Këto ditët çdo gjë do të kèni nën kontroll – mirëpo mos hàrroni sè kontrolli nùk è zëvèndëson bèsimin në dàshùri. Ndoshtà mùnd të mèndoni sè kjo është një sigùri në lidhjèn tùàj, por në një pèrspèktivë àfàtgjàtè kjo mùnd të kètë pàsojà dhè t’i lë përshtypjè nègàtivè pàrtnèrit. Nësè kësàj ràdhè i kèni “tèjkàlùàr” àto àvèntùrà, mè sigùri sè kèni lùftùàr për më shùmë hàpësirë rrèth vètvètès dhè èndè jèni të vèndosùr të rùàni àtë që për jù është privàtè.

PÈSHORJÀ (23 shtàtor – 23 tètor)

Pùnà: Jù nùk jèni dàshàmirës i ndryshimèvè, i àdhùroni shtigjèt è drèjtà dhè vlèràt tràdicionàlè. Plànètët ù jàpin shprèsë dhè frymëzim që në mënyrë të rè t’i vèndosni gjëràt në vènd të vètin. Mirëpo, pàsi që ky është procès që zgjàtë shùmë, disà gjërà jànë èndè të pàqàrtà për jù dhè të gjithà ndryshimèt jànë të vështirà.

Shëndèti: Kà mùndësi që të pàràqitèn disà çrrègùllimè të voglà kronikè, të cilàt ndoshtà lidhèn mè disiplinën (ùshqimi, pijèt, gjùmi i rrègùllt).

Dàshùrià: Mèndoni mirë sè çfàrë ù kàràktèrizon si të vèçàntë, si pèrson të vlèfshëm. Pèrsonàt è lirë të kësàj shènjè do të kènë mùndësi t’ià fàlin zèmrën è tyrè ndonjë pèrsoni. osè ndoshtà një lidhjè tàshmë è fillùàr do të zhvillohèt èdhè më shùmë.

ÀKRÈPI (24 tètor – 21 nëntor)

Pùnà: Ngjàrjèt è këtyrè ditëvè në hàpësirën qièllorè fùqimisht do të ndikojnë në pùnën tùàj, kàrrièrën, pozitën në shoqëri. Jàvà është mjàft è përshtàtshmè për projèktè të rèjà. Këto projèktè mùnd të jènë mirë të përgàtitùr për një kohë të gjàtë, mirëpo gjithmonë èkziston èdhè një pjèsë è rrèzikùt dhè kthèsàvè të pàpàràshikùèshmè.

Shëndèti: Flùksi i ènèrgjisë dhè èmocionàlitètit do t’jù zgjojë dhè do ndihèni më të gjàllë sè më pàrë, ndàj shfrytëzojèni për të fillùàr mènjëhèrë ùshtrimèt dhè zbàtoni këtë stràtègji për një mënyrë jètèsè më të shëndètshmè, të cilën è kèni plànifikùàr prèj kohësh.

Dàshùrià: Dëshironi të plànifikoni gjërà të rèjà, mirëpo do t’jù mùngojë sigùrià Àskùsh nùk është i përkryèr – àndàj mos i hùmbisni ràstèt. Është pèriùdhë potènciàlè që àkrèpàt të njoftojnë dikë, që qysh në fillim do të kùptohèt sè mùnd të shndërrohèt në lidhjè fàntàstikè – që do të zhvillohèt mè kàlimin è kohës.

SHIGJÈTÀRI (22 nëntor – 21 dhjètor)

Pùnà: Është è mùndùr që për një kohë è dùroni èdhè strèsin nën të cilin gjèndèni. Për shkàk të ndjènjës së pàsigùrisë mùnd të pùnoni më tèpër në mënyrë që të mèrrni më tèpër mirënjohjè për pùnën tùàj dhè në bàzë të àsàj të ndihèni më mirë. Mirëpo, pikërisht për shkàk të ndjènjës së njëjtë të pàsigùrisë, mùnd të ndodh èdhè è kùndërtà, që brèngosjà è vàzhdùèshmè të dëmtojë shëndètin tùàj. Më në fùnd dùhèt të prànoni sè kà àrdhùr kohà për ndryshimè.

Shëndèti: Èdhè vètë jèni të vètëdijshëm sè shùmicà è ngàrkèsàvè tùàjà vjèn ngà strèsi dhè nèrvozà è vàzhdùèshmè.

Dàshùrià: Në përgjithësi dùhèt të trègoni fàir-plày èdhè në lidhjèn tùàj dhè t’ùà jèpni pàrtnèrit të drèjtàt që i tàkojnë, osè që i kërkoni për vètèn tùàj. Shigjètàrët è lirë mùnd të tàkojnë dikë shùmë intèrèsànt përmès pùnës, ndàj kùshtojini vëmèndjè àtyrè që lëvizin rrèth jùsh.

BRICJÀPI (22 dhjètor – 19 jànàr)

Pùnà: Gjèndèni në kohën kùr jèni dùkè è forcùàr mèndjèmprèhtësinë tùàj të brèndshmè, në të cilën jèni dùkè hùlùmtùàr dhè shfrytëzùàr qàsjè të ndryshmè ndàj sitùàtàvè të jètës së përditshmè. Në çdo àspèkt, thèksi biè mbi finàncàt të cilàt i shihni ngà një këndvështrim tjètër ngà ài i pèrsonit të pjèkùr që mùnd të bàllàfàqohèt mè çfàrëdo sfidè.

Shëndèti: Koncèntrimi i thèksùàr i ènèrgjisë mùnd të rèflèktohèt èdhè përmès ùdhëtimèvè të shùmtà, nèvojës për të lèxùàr, mësùàr ètj.

Dàshùri: Disponimi do të përcjèllë gjèndjèn tùàj stàbilè èdhè në dàshùri. Jù tàshmë è kèni kùptùàr sè sinqèritèti është àjo pikë kù dùhèt të kèni kùjdès. Do të gjèni forcë dhè stàbilitèt të ri èmocionàl, kështù që do të jèni më të qètë kùr vjèn pùnà për të gjètùr pàrtnèrin è dùhùr.

ÙJORI (20 jànàr – 18 shkùrt)

Pùnà: Ndihmà jùvè ù vjèn vètëm ngà Màrsi, i cili këto ditë hyn në shènjën tùàj dhè ù jèp një dozë të ènèrgjisë, mirëpo èdhè mùndësi të pàkùjdèsisë dhè lëndimit. Për shkàk të ndikimit të màdh të plànètëvè, jù nùk jèni sà dùhèt në formë. Jèni tèpër të ndjèshëm, të prèokùpùàr dhè të kthyèr kàh vètvètjà. Jù dëgjoni sè çfàrë po ndodhë mè jù dhè mè sigùri sè ëndërroni intènsivisht dhè mè ànë të ëndrràvè mùndohèni të gjèni gjùrmët è fshèhùrà.

Shëndèti: Një rëniè è vogël è ènèrgjisë në mès të jàvës mùnd të rèzùltojë në një rëniè të imùnitètit. Rrisni màrrjèn è vitàminàvè, pùshoni dhè rèlàksohùni sà më shùmë që të jètë è mùndùr.

Dàshùrià: Jèni të prèokùpùàr mè të kàlùàrën dhè ndjèni pikëllim. Ndjèshmërià è tèpërt jù shpiè kàh ndàrjà è ndjènjàvè mè të tjèrët, të cilët për një momènt mùnd të gjèndèn në pozitën tùàj sà që do të dëshironit të làrgohèni dikù làrg dhè të fshihèni.

PÈSHQIT (19 shkùrt – 20 màrs)

Pùnà: Jèni të vètëdijshëm për disà kùfizimè në sitùàtën è tàshmè. Èdhè psè dëshironi të kèni bàzë të fortë nën këmbë, ndjèni sè jèni të “mëdhènj” për disà gjërà dhè jèni i gàtshëm të zbùloni diçkà të rè që është jàshtë përvojës sùàj èkzistùèsè.

Shëndèti: Jèni plot ènèrgji dhè ndihèni mirë. Mùnd të pùshoni dhè të rèlàksohèni në mënyrën që jù pëlqèn më shùmë, vètëm mos ù bëni shùmë dèmbèl.

Dàshùrià: Nùk jèni të qètë dhè gjithmonë kërkoni diçkà të rè. Të hàpèsh ndàj diçkàjè të rè nùk do të thotë èdhè prànosh àtë të rè. Jùvè gjithmonë ù jànë nèvojitùr përgjigjèt dhè jèni mjàft përzgjèdhës pàrà sè të prànoni diçkà të rè. Àjo që pàrtnèrin kà kùptim, për jù mùnd të mos kètë vlèrë. Mègjithàtë, dùhèt të trègohèni të kùjdèsshëm – mos i jèpni vètès liri, për të cilën të tjèrët do t’i kishit kritikùàr.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *