Home / Horoskop (page 114)

Horoskop

Horoskopi jàvor 03 – 10 jànàr.Surpriza te medha ju presin!

DÀSHI (21.03. – 20.04.) Púnà: Përfshihúni në një diskútim për dètyràt è àrdhshmè që kèni plànifikúàr prèj kohësh, por èndè núk i kèni fillúàr. Do të bèfàsohèni ngà súksèsi finànciàr i àrritúr nëpërmjèt dètyràvè të kryèrà prèj kohësh. Jini përgjègjës për vèprimèt túàjà. Shëndèti: Qëndroni në formë dhè kújdèsúni për …

Read More »

Horoskopi Ditor È Hënë 3 Jànàr 2022

Dàshi Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill Në kohët è fúndit kèni pàsúr një krizë të rëndë mè pàrtnèrin túàj àndàj kà àrdhúr kohà për tà fàlúr dhè për të vàzhdúàr jètën përpàrà, mè kohën do të shërohèn këto plàgë. Në púnë, një làjmë i rëndësishëm është rrúgës, …

Read More »

Horoskopi per daten 3 janar 2021 nga Rusell Grant

Dàshi Léjójini vétés disà móménté të kënàqshmé në imàgjinàtën túàj. Núk kà àsgjë të kéqé kúr piktúrón mé méndjé një jétë më të mirë. Kúr të mbàróni, kthéhúni në réàlitét. Përbàllóni një próblém kókëfórtë. Kjó múnd të përfshijë véndósjén é kúfijvé të shëndétshëm. Ditët më të mirà jànë përpàrà, nësé …

Read More »