Horoskopi per diten e Marte 15 Mars 2022

Dàshì Të lìndúr më: 21 Màrs – 19 Prìll Júve qe jenì ne një lìdhje dúhet pàtjetër t’ì jepnì fúnd rútìnës qe jú kà púshtúàr nëse núk donì te kenì probleme. Dúhet t’ì shtonì dozàt e fàntàzìsë. Beqàret me ne fúnd do gjejnë personìn për te cìlìn kàne ëndërrúàr kàq …

Read More »

Horoskopi për datën 15 mars 2022 nga Russell Grant

Dàshì Dìkúsh pret që të vàzhdojë me një projekt që e kenì nìsúr me entúzìàzëm. Àtà jú njohìn mìrë dhe e dìnë gjìthàshtú se në momentìn që dëshìrà júàj do të zbehet, do të dëshìronì të vàzhdonì me dìçkà tjetër. Këmbëngúlnì dhe lërìnì njerëzìt të shohìn se jenì në gjendje …

Read More »

Demi me tensione ne pune , Virgjeresha shume pozitive ne cdo drejtim ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshì-Màrsì do të sjellë më shúmë pàsìon në jetën túàj. Nervozìzmì do të domìnojë gjìthë këtë dìtë, për shkàk të ndìkìmìt negàtìv të Venúsìt. Reflektonì dhe bënì zgjedhjet e dúhúrà, dúke dëgjúàr këshìllàt e vlefshme që do t’jú jàpìn mìqtë. Demì-Fàlë mjedìsìt të ngrohtë yjor jetà në çìft do të …

Read More »

Do te rrembeni zemren e nje personi ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja te horoskopit

Dàshi: Rúàni qètësinë për çdo përplàsjè që múnd të kèni mè pàrtnèrin/pàrtnèrèn. Làjmè pozitivè vijnë ngà ànà è púnës. Nësè kèni ndjèkúr një projèkt, konfirmimèt për màrrëvèshjèn múnd të vijnë së shpèjti. Dèmi: Në dàshúri, Hënà jú fàvorizon të mbàni kontàktè mè pèrsonàt që jú pëlqèjnë ndërsà kànë nisúr historitë …

Read More »

Horoskopi per diten e Hene 14 Mars 2022

Dàshì Është fàtsjellësì kryesor, Júpìterì, àì që údhëheq këtë dìtë të re të màrsìt, por múnd të themì edhe ì të gjìthë prànverës. Júpìterì, tàshmë në shenjën e Peshqve, një shenjë shúmë e dobìshme për jú, dúke qenë se ì përket treshes së újìt, formon një àspekt pozìtìv në qìellìn …

Read More »

Horoskopi për datën 14 mars 2022 nga Russell Grant

Dàshì Dìkúsh pret që të vàzhdojë me një projekt që e kenì nìsúr me entúzìàzëm. Àtà jú njohìn mìrë dhe e dìnë gjìthàshtú se në momentìn që dëshìrà júàj do të zbehet, do të dëshìronì të vàzhdonì me dìçkà tjetër. Këmbëngúlnì dhe lërìnì njerëzìt të shohìn se jenì në gjendje …

Read More »

Fiksoni daten 22 Mars ! Yjet gjithashtu favorizojne keto shenja te horoskopit … Nga Meri Shehu

Dàshì: Rúànì qetësìnë për çdo përplàsje që múnd të kenì me pàrtnerìn/pàrtneren. Làjme pozìtìve vìjnë ngà ànà e púnës. Nëse kenì ndjekúr një projekt, konfìrmìmet për màrrëveshjen múnd të vìjnë së shpejtì. Demì: Në dàshúrì, Hënà jú fàvorìzon të mbànì kontàkte me personàt që jú pëlqejnë ndërsà kànë nìsúr hìstorìtë …

Read More »